วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 10:01 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยะวา


ข้อมูลของ นางวารี  คอร์สัน
นางวารี  คอร์สัน

นางวารี  คอร์สัน

ชื่อ - นามสกุล :   
นางวารี  คอร์สัน
ชื่อมุสลิม :   
ฮาดียะห์
อาชีพ :   
นักธุรกิจ
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
ประชาสัมพันธ์
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
5 พฤษภาคม 2562
วันหมดวาระ :   
4 พฤษภาคม 2566
ที่อยู่
แขวง :   
หนองบอน
เขต :   
ประเวศ
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10250
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยะวา

Scroll To Top