วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 10:05 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)


ข้อมูลของ นายสมชาย  เดวี
นายสมชาย  เดวี

นายสมชาย  เดวี

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสมชาย  เดวี
ชื่อมุสลิม :   
ฮัจยีมุฮัมมัด
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
เหรัญญิก
ฝ่าย :   
การเงิน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
23 กันยายน 2558
วันหมดวาระ :   
22 กันยายน 2562
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)

Scroll To Top