วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 10:59 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)


ข้อมูลของ นายอรุณ  โล่ห์ขุนพรหม
นายอรุณ  โล่ห์ขุนพรหม

นายอรุณ  โล่ห์ขุนพรหม

ชื่อ - นามสกุล :   
นายอรุณ  โล่ห์ขุนพรหม
ชื่อมุสลิม :   
ฮัจยีอับดุลเราะห์มาน
อาชีพ :   
ส่วนตัว
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
สัมพันธ์ชุมชน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
23 กันยายน 2558
วันหมดวาระ :   
22 กันยายน 2562
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)

Scroll To Top