วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 20:42 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดยะวา >> นายนายชัยณรงค์  ฉันท์วีรโยธิน

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยะวา


ข้อมูลของ นายนายชัยณรงค์  ฉันท์วีรโยธิน
นายนายชัยณรงค์  ฉันท์วีรโยธิน

นายนายชัยณรงค์  ฉันท์วีรโยธิน

ชื่อ - นามสกุล :   
นายนายชัยณรงค์  ฉันท์วีรโยธิน
ชื่อมุสลิม :   
อิดรีส
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
คอเต็บ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
5 พฤษภาคม 2562
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
ทุ่งวัดดอน
เขต :   
สาทร
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยะวา

Scroll To Top