วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 21:12 น.

ระบบบริหารจัดการข้อมูลมุสลิม

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

รายชื่อมัสยิด

ชื่อมัสยิด:   
ชื่อรอง :   
ทะเบียนเลขที่ :   
เขต :   
เขตรับผิดชอบ :   
แขวง :   

เลขที่
ชื่อมัสยิด
ที่อยู่
รายละเอียด
1 มัสยิดบ้านอู่  แขวงบางรัก   เขตบางรัก รายละเอียด
2 มัสยิดฮารูณ  แขวงบางรัก   เขตบางรัก รายละเอียด
4 มัสยิดยะวา  แขวงยานนาวา   เขตสาทร รายละเอียด
5 มัสยิดอัลฮุดา (คลองสามประเวศ) แขวงแสนแสบ   เขตมีนบุรี รายละเอียด
6 มัสยิดกามาลุลอิสลาม  แขวงทรายกองดินใต้   เขตคลองสามวา รายละเอียด
7 มัสยิดบาหยัน  แขวงวัดพระยาไกร   เขตบางคอแหลม รายละเอียด
8 มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์ (ลำนายโส) แขวงคลองสองต้นนุ่น   เขตลาดกระบัง รายละเอียด
9 มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน (แสนแสบฝั่งใต้) แขวงแสนแสบ   เขตมีนบุรี รายละเอียด
10 มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ (บ้านเกาะไผ่เหลือง) แขวงแสนแสบ   เขตมีนบุรี รายละเอียด
11 มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ (คลองสี่สามวา) แขวงสามวาตะวันออก   เขตคลองสามวา รายละเอียด
12 มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ (สามวา) แขวงสามวาตะวันตก   เขตคลองสามวา รายละเอียด
13 มัสยิดซอลีฮุสสลาม (บางชัน) แขวงมีนบุรี   เขตมีนบุรี รายละเอียด
14 มัสยิดอัลเอียะห์ซาน (ศาลาคู้) แขวงแสนแสบ   เขตมีนบุรี รายละเอียด
15 มัสยิดย่ามีอะห์ (คลองหนึ่ง) แขวงบางชัน   เขตคลองสามวา รายละเอียด
16 มัสยิดอัตตั๊กวา (คลองสองต้นนุ่น) แขวงมีนบุรี   เขตมีนบุรี รายละเอียด
17 มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์ (แสนแสบ) แขวงทรายกองดินใต้   เขตคลองสามวา รายละเอียด
18 มัสยิดยามิอุลมุบตาดี (บางเตยล่าง) แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม รายละเอียด
19 มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ (ปากคลองเคล็ด) แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง รายละเอียด
20 มัสยิดอัลเอี๊ยะตีซอม (หัวป่า) แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง รายละเอียด
21 มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม (คลองตัน) แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง รายละเอียด
22 มัสยิดนูรุลอิสลาม (บ้านป่า) แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง รายละเอียด
23 มัสยิดยะมีอุ้นอิสลาม (บางมะเขือ) แขวงพระโขนงเหนือ   เขตวัฒนา รายละเอียด
24 มัสยิดยามิอุ้นอิดฮาด (หัวหมากใหญ่) แขวงพัฒนาการ  เขตสวนหลวง รายละเอียด
25 มัสยิดดารุ้นมู่ฮิบบีน (สนามกลางลำ) แขวงคู้ฝั่งเหนือ   เขตหนองจอก รายละเอียด
26 มัสยิดนูรุลอิสลาม (บ้านนาตับ) แขวงโคกแฝด   เขตหนองจอก รายละเอียด
27 มัสยิดนูรุลลอห์ (ลำโขล่) แขวงลำต้อยติ่ง   เขตหนองจอก รายละเอียด
28 มัสยิดนูรุสสะลาม (กุโบร์โต๊ะเยาะห์) แขวงโคกแฝด   เขตหนองจอก รายละเอียด
29 มัสยิดอัลยามิอะห์ (ลำอีรั้ว) แขวงโคกแฝด   เขตหนองจอก รายละเอียด
30 มัสยิดคอยรุตตั๊กวา (ลำไทร) แขวงโคกแฝด   เขตหนองจอก รายละเอียด
31 มัสยิดคอยรุดดีน (ลำต้นกล้วย) แขวงโคกแฝด   เขตหนองจอก รายละเอียด
32 มัสยิดฮาซานุดดีน (ศาลาแดง) แขวงหนองจอก   เขตหนองจอก รายละเอียด
33 มัสยิดนูรุดดีน (บ้านเกาะคลอง 13) แขวงหนองจอก   เขตหนองจอก รายละเอียด
34 มัสยิดอินดารุลมีนา (หะยีมีนา) แขวงกระทุ่มราย   เขตหนองจอก รายละเอียด
35 มัสยิดอัลฮุสนา (เจียรดับ) แขวงหนองจอก   เขตหนองจอก รายละเอียด
36 มัสยิดอ้ามาน่าตุ้ลอิสลาม (ศาลาลอย) แขวงประเวศ   เขตประเวศ รายละเอียด
รวมทั้งหมด   194 มัสยิด
Scroll To Top