วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 19:57 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลมุตตะกีน  (ลำสาลี)


ข้อมูลของ นายประภาส  พ่วงศิริ
นายประภาส  พ่วงศิริ

นายประภาส  พ่วงศิริ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายประภาส  พ่วงศิริ
ชื่อมุสลิม :   
อับดุรเราะฮีม
อาชีพ :   
ธุระกิจส่วนตัว
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
อิหม่าม
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
6 เมษายน 2562
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
หัวหมาก
เขต :   
บางกะปิ
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10240
การศึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
ประสบการณ์การทำงาน
อาจารย์ใหญ่ บริหารโรงเรียนกันซุสซอลีฮีน  30 ปี
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลมุตตะกีน  (ลำสาลี)

Scroll To Top