วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 19:30 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลมุตตะกีน  (ลำสาลี)


ข้อมูลของ นายหะยีสมาแอ  พ่วงศิริ
นายหะยีสมาแอ  พ่วงศิริ

นายหะยีสมาแอ  พ่วงศิริ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายหะยีสมาแอ  พ่วงศิริ
ชื่อมุสลิม :   
ยามาลุดดีน
อาชีพ :   
ส่วนตัว
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
คอเต็บ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
6 เมษายน 2562
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
หัวหมาก
เขต :   
บางกะปิ
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10240
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลมุตตะกีน  (ลำสาลี)

Scroll To Top