วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 20:54 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุ้ลมุตตะกีน  (ลำสาลี)


ข้อมูลของ นายวิศิษฐ์  จันทร์วิเศษ
นายวิศิษฐ์  จันทร์วิเศษ

นายวิศิษฐ์  จันทร์วิเศษ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายวิศิษฐ์  จันทร์วิเศษ
ชื่อมุสลิม :   
อับดุรเราะมาน
อาชีพ :   
ธุรกิจส่วนตัว
อีเมล :   
visist.jan@gmail.com
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
เลขานุการ
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
6 เมษายน 2562
วันหมดวาระ :   
5 เมษายน 2566
ที่อยู่
แขวง :   
หัวหมาก
เขต :   
บางกะปิ
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10240
การศึกษา
  จบการศึกษาอนุปริญญา
ประสบการณ์การทำงาน
  -เคยเป็นครูวิชาสามัญศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  20 กว่าปี
  -เป็นกรรมการอิสลามประจำมัสยิดยามิอุ้ลมุตตะกีน ตำแหน่งเลขานุการ  29 ปี  ถึงปัจจุบัน
  -เป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน   ด้านสาธารณสุข, ด้านพัฒนาสังคม ฯลฯ  ถึงปัจจุบัน
  
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยามิอุ้ลมุตตะกีน  (ลำสาลี)

Scroll To Top