วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 05:22 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกามาลุลอิสลาม


ข้อมูลของ นายวินัย  สะมะอุน
นายวินัย  สะมะอุน

นายวินัย  สะมะอุน

ชื่อ - นามสกุล :   
นายวินัย  สะมะอุน
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
อิหม่าม
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
1 พฤษภาคม 2564
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
ทรายกองดินใต้
เขต :   
คลองสามวา
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10510
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดกามาลุลอิสลาม

Scroll To Top