วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 10:56 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุดดีน  (บ้านเกาะคลอง 13)


ข้อมูลของ นายสมหวัง  ซอเฮง
นายสมหวัง  ซอเฮง

นายสมหวัง  ซอเฮง

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสมหวัง  ซอเฮง
ชื่อมุสลิม :   
กอเซ็ม
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
อาคารสถานที่
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
3 เมษายน 2564
วันหมดวาระ :   
2 เมษายน 2568
ที่อยู่
แขวง :   
หนองจอก
เขต :   
หนองจอก
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10530
การศึกษา
สายสามัญ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา
สายศาสนา ฟัรดูอีน โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดนูรุดดีน  (บ้านเกาะคลอง 13)

Scroll To Top