วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 11:44 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุดดีน  (บ้านเกาะคลอง 13)


ข้อมูลของ นายพงษ์ศักดิ์  เด็ดดวง
นายพงษ์ศักดิ์  เด็ดดวง

นายพงษ์ศักดิ์  เด็ดดวง

ชื่อ - นามสกุล :   
นายพงษ์ศักดิ์  เด็ดดวง
ชื่อมุสลิม :   
ฮานาฟี
อาชีพ :   
ครูสอนศาสนา
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
อิหม่าม
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
3 เมษายน 2564
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
หนองจอก
เขต :   
หนองจอก
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10530
การศึกษา
สายสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
สายศาสนา ซานะวีย์ โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดนูรุดดีน  (บ้านเกาะคลอง 13)

Scroll To Top