วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 12:34 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุดดีน  (บ้านเกาะคลอง 13)


ข้อมูลของ นายมานพ  มะดะเรส
นายมานพ  มะดะเรส

นายมานพ  มะดะเรส

ชื่อ - นามสกุล :   
นายมานพ  มะดะเรส
ชื่อมุสลิม :   
ครูอัยยูบ
อาชีพ :   
จนท.สนง.กอ.กทม.
อีเมล :   
manop.mediu1@gmail.com
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
บิหลั่น
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
3 เมษายน 2564
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
หนองจอก
เขต :   
หนองจอก
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10530
การศึกษา
สายสามัญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สายศาสนา ซานะวีย์ โรงเรียนมิศบาฮุ้ลอุลูม
ประสบการณ์การทำงาน
- ครูสอนศาสนาโรงเรียนเฉลยสุข
- ครูสอนศาสนาโรงเรียนอิสลามอนุเคราะห์ (บ้านกระทุ่มราย)
- ครูสอนสามัญโรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ
- เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดนูรุดดีน  (บ้านเกาะคลอง 13)

Scroll To Top