วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 09:56 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)


ข้อมูลของ นายชาญ  ปานเหล็ง
นายชาญ  ปานเหล็ง

นายชาญ  ปานเหล็ง

ชื่อ - นามสกุล :   
นายชาญ  ปานเหล็ง
ชื่อมุสลิม :   
ฮัยีดะห์รี
อาชีพ :   
ธระกิจส่วนตัว
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
เลขานุการ
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
23 กันยายน 2558
วันหมดวาระ :   
22 กันยายน 2562
ที่อยู่
แขวง :   
สวนหลวง
เขต :   
สวนหลวง
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10250
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)

Scroll To Top