วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 09:59 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)


ข้อมูลของ ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  ปานเหล็ง
ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  ปานเหล็ง

ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  ปานเหล็ง

ชื่อ - นามสกุล :   
ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  ปานเหล็ง
ชื่อมุสลิม :   
ฮาซันซอบรี่
อาชีพ :   
งานส่วนตัว
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
นายทะเบียน
ฝ่าย :   
ทะเบียน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
23 กันยายน 2558
วันหมดวาระ :   
22 กันยายน 2562
ที่อยู่
แขวง :   
สวนหลวง
เขต :   
สวนหลวง
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10250
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)

Scroll To Top