วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 22:29 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดคอยรุดดีน  (ลำต้นกล้วย)


ข้อมูลของ นายสมนึก  อับดุลสมัด
นายสมนึก  อับดุลสมัด

นายสมนึก  อับดุลสมัด

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสมนึก  อับดุลสมัด
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
13 กันยายน 2557
วันหมดวาระ :   
12 กันยายน 2561
ที่อยู่
แขวง :   
โคกแฝด
เขต :   
หนองจอก
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10530
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดคอยรุดดีน  (ลำต้นกล้วย)

Scroll To Top