วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 05:29 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดคอยรุตตั๊กวา  (ลำไทร)


ข้อมูลของ นายสมใจ  มณี
นายสมใจ  มณี

นายสมใจ  มณี

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสมใจ  มณี
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
บิหลั่น
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
8 มีนาคม 2559
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
โคกแฝด
เขต :   
หนองจอก
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10530
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดคอยรุตตั๊กวา  (ลำไทร)

Scroll To Top