วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:46 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดคอยรุตตั๊กวา  (ลำไทร)


ข้อมูลของ นายทวีพงษ์  มณี
นายทวีพงษ์  มณี

นายทวีพงษ์  มณี

ชื่อ - นามสกุล :   
นายทวีพงษ์  มณี
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
4 กุมภาพันธ์ 2560
วันหมดวาระ :   
3 กุมภาพันธ์ 2564
ที่อยู่
แขวง :   
โคกแฝด
เขต :   
หนองจอก
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10530
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดคอยรุตตั๊กวา  (ลำไทร)

Scroll To Top