วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:57 น.

มัสยิดมูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา  (กระทุ่มราย)

มัสยิดมูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา  (กระทุ่มราย)

ทะเบียนเลขที่ - วันที่จดทะเบียน -
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 11
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน มิตรไมตรี แขวง หนองจอก
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดที่ไม่ได้จดทะเบียน


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดมูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา  (กระทุ่มราย)- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดมูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา  (กระทุ่มราย)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด - ครอบครัว  จำนวน - คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา  (กระทุ่มราย)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 089-050-2963
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดมูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา  (กระทุ่มราย)

แผนที่ มัสยิดมูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา  (กระทุ่มราย)

Scroll To Top