วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 21:35 น.

มัสยิดดินฟัลลาห์

  • มัสยิดดินฟัลลาห์

    มัสยิดดินฟัลลาห์

    ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

มัสยิดดินฟัลลาห์

ทะเบียนเลขที่ ธ.12 วันที่จดทะเบียน 14 ตุลาคม 2495
บ้านเลขที่ 237/2 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน อิสรภาพ แขวง วัดอรุณ
เขต บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดินฟัลลาห์


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดินฟัลลาห์


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 86 ครอบครัว  จำนวน 242 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 107 คน
 - เพศหญิง 135 คน
 - รวม 242 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 12 คน
 - เพศหญิง 23 คน
 - รวม 35 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 95 คน
 - เพศหญิง 112 คน
 - รวม 207 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 76 คน
 - เพศหญิง 82 คน
 - รวม 158 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 19 คน
 - เพศหญิง 30 คน
 - รวม 49 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดินฟัลลาห์


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 081-423-2457
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดินฟัลลาห์

แผนที่ มัสยิดดินฟัลลาห์

Scroll To Top