วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 01:07 น.

มัสยิดดินฟัลลาห์

  • มัสยิดดินฟัลลาห์

    มัสยิดดินฟัลลาห์

    ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

มัสยิดดินฟัลลาห์

ทะเบียนเลขที่ ธ.12 วันที่จดทะเบียน 14 ตุลาคม 2495
บ้านเลขที่ 237/2 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน อิสรภาพ แขวง วัดอรุณ
เขต บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดินฟัลลาห์


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดินฟัลลาห์


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 16 ครอบครัว  จำนวน 32 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 21 คน
 - เพศหญิง 11 คน
 - รวม 32 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง 2 คน
 - รวม 2 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 21 คน
 - เพศหญิง 9 คน
 - รวม 30 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 14 คน
 - เพศหญิง 6 คน
 - รวม 20 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 7 คน
 - เพศหญิง 3 คน
 - รวม 10 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดินฟัลลาห์


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 081-423-2457
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดินฟัลลาห์

แผนที่ มัสยิดดินฟัลลาห์

Scroll To Top