วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 08:02 น.

มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์  (ขุมทอง)

มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์  (ขุมทอง)

ทะเบียนเลขที่ 146 วันที่จดทะเบียน 21 พฤษภาคม 2544
บ้านเลขที่ 188/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง 1
ถนน ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวง ขุมทอง
เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10520 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์  (ขุมทอง)


มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 188 หมู่ 1 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

เลขหมายทะเบียน

146

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

21 พฤษภาคม 2544

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายอาหมัด อาบีดิน

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายสมพร อาบีดิน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายวินัย อาบีดิน

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

       

               เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2529 หลังจากที่ลูกๆของฮัจยีอาลี อาบีดีน ได้สำเร็จการศึกษาด้านศาสนา  จากประเทศอียิปต์ และประเทศลิเบียแล้ว ฮัจยีอาลี จึงได้ริเริ่มให้มีการอบรมวิชาการศาสนาให้กับพี่น้องและบุคคลที่สนใจขึ้นโดยใช้บ้านของท่านเป็นสถานที่อบรมหลังจากนั้นก็ได้มีพี่น้องมุสลิมให้ความสนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากจนทำให้สถานที่เกิดความคับแคบ ต่อมาบรรดาผู้ที่เข้ารับการอบรมก็มีความคิดที่จะสร้างมัสยิด และเป็นสถานที่อบรมศาสนาด้วย จึงจัดสร้างมัสยิดขึ้นเป็นอาคารสองชั้น ชั้นบนใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจและชั้นล่างใช้อบรมเรื่องศาสนา โดยฮัจยีอาลี อาบีดีน       ได้วากัฟที่ดินของท่าน ประมาณ 2 ไร่ 73 ตารางวา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายอาหมัด อาบีดิน

พ.ศ.   12 ส.ค. 2544 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายสมพร อาบีดิน

พ.ศ.   12 ส.ค. 2544 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายวินัย อาบีดิน

พ.ศ.    12 ส.ค. 2544 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายสมศักดิ์  คงทน

7. นายอารี สุขประเสริฐ

2. นายเกษม  อาบีดิน

8. นายสมศักดิ์ สลาม

3. นายสมัคร  อาบีดิน

9. นายสมบัติ นิมา

4. นายสมศักดิ์  นิมา

10. นายสายัณห์ ยะเลาะห์

5. นายเอกชัย  อาบีดิน

11. นายสมศักดิ์ นิมา

6. นายสมบัติ  นิมา

12. นายสมศักดิ์ อาบีดิน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายอุดม บินยูซบ

7. นายอารี สุขประเสริฐ

2. นายสมศักดิ์ คงทน

8. นายสมศักดิ์ สลาม

3. นายสมัคร อาบีดิน

9. นายสมบัติ นิมา

4. นายอาลี อาบีดิน

10. นายสายัณห์ ยะเลาะห์

5. นายเกษม อาบีดิน

11. นายสมศักดิ์ นิมา

6. นายอาทร อับดุลสลาม

12. นายสมศักดิ์ อาบีดิน

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์  (ขุมทอง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 29 ครอบครัว  จำนวน 114 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 50 คน
 - เพศหญิง 64 คน
 - รวม 114 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 8 คน
 - เพศหญิง 8 คน
 - รวม 16 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 42 คน
 - เพศหญิง 56 คน
 - รวม 98 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 35 คน
 - เพศหญิง 47 คน
 - รวม 82 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 7 คน
 - เพศหญิง 9 คน
 - รวม 16 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์  (ขุมทอง)


โทรศัพท์ 02-704-1078
โทรสาร -
มือถือ 089-797-3818
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์  (ขุมทอง)

แผนที่ มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์  (ขุมทอง)

Scroll To Top