วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 06:59 น.

มัสยิดอะห์ลิสซุนนะห์วั้ลยะมาอะห์

มัสยิดอะห์ลิสซุนนะห์วั้ลยะมาอะห์

ทะเบียนเลขที่ 159 วันที่จดทะเบียน 10 เมษายน 2557
บ้านเลขที่ 99/83 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ราษฎร์อุทิศ 62/1
ถนน ราษฎร์อุทิศ แขวง แสนแสบ
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอะห์ลิสซุนนะห์วั้ลยะมาอะห์


มัสยิดอะห์ลิสซุนนะห์วั้ลยะมาอะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 99/83 ซอยราษฎร์อุทิศ 62/1 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ   เขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร   10510

เลขหมายทะเบียน

159

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

13  มีนาคม  2557

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายชาลี   เปียมิน

-

 

ประวัติความเป็นมา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายปิยะ  เปียมิน

ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายจักรินทร์  เปียมิน

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายณรงค์  โอนอ่อน

ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายเสงี่ยม  เข็มมณี

5. นายนิรุตต์  ไกรชิต

2. นายอัศนัย  สูบสร้อยสิน

6. นายเซ็น  อาดำ

3. นายฮานาฟี  โซ๊ะมีเลาะ

7. นายรอบีอุ้ลอิสลาม  ทองสุข

4. นายสุเทพ  เปียมิน

8. นางสุจิตรา  เปียมิน

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอะห์ลิสซุนนะห์วั้ลยะมาอะห์


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 50 ครอบครัว  จำนวน 132 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 78 คน
 - เพศหญิง 54 คน
 - รวม 132 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 10 คน
 - เพศหญิง 8 คน
 - รวม 18 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 68 คน
 - เพศหญิง 46 คน
 - รวม 114 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 58 คน
 - เพศหญิง 40 คน
 - รวม 98 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 10 คน
 - เพศหญิง 6 คน
 - รวม 16 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอะห์ลิสซุนนะห์วั้ลยะมาอะห์


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 086-655-1995
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอะห์ลิสซุนนะห์วั้ลยะมาอะห์

แผนที่ มัสยิดอะห์ลิสซุนนะห์วั้ลยะมาอะห์

Scroll To Top