วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 05:51 น.

มัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย  (คลองสิบเอ็ด)

มัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย  (คลองสิบเอ็ด)

ทะเบียนเลขที่ 102 วันที่จดทะเบียน 21 สิงหาคม 2504
บ้านเลขที่ 58/8 หมู่ที่ 11
หมู่บ้าน/ชุมชน ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซานัย ซอย คลองสิบ-สิบสี่ 7
ถนน คลองสิบ-สิบสี่่ แขวง คลองสิบ
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย  (คลองสิบเอ็ด)


มัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 102 หมู่ 11   แขวงคลองสิบ   เขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร   10530

เลขหมายทะเบียน

102

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

21   สิงหาคม   2504

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีจ้อย   และคณาเว

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายสมหมาย    ภูมิสุข

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายวิชัย        อั๊บบั๊ส

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 มัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัยเริ่มมีการปลูกสร้างมัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัยในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2500 เป็นการปลูกสร้างบนพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินที่ฮัจยีสุไลมาน ฮัจยะห์ฮาวอ และคณาเว ได้อุทิศให้เป็นเนื้อที่ทั้งหมด 5  ไร่ 1 งาน 52  ตารางวา โดยมีแผนผังขนาด 8*12 เมตร (กว้าง 4 วา ยาว 6 วา) เป็นทรงปั้นหยาหักมุมใช้ไม้เป็นพื้นที่ชั้วคราวหลังคามุงสังกะสี ฝาไม้ยาง วัสดุในการก่อสร้างจำนวน       2 หมื่นเศษ  ซึ่งเงินที่ใช้ปลูกสร้างทั้งหมดได้รับความอนุเคราะห์ (บริจาค) จากผู้มีจิตศรัทธา และฮัจยีอารีฟีน ประเสริฐกรรณ์ ในฐานะกรรมการประจำจังหวัดในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีวางศิลารากฐาน และได้ให้ชื่อมัสยิดนี้ว่า มัสยิดดารุ้ลฮาซานัย

ในการปลูกสร้างครั้งนั้นได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจ และเสียสละจากบรรดาช่างในยุคนั้นอาทิ นายวิวัฒน์ (มะฮฺมุด) นุซซอและฮ์ นายนี  สบู่รักษ์ นายแอ  ดอกกระฐิน นายสนิท (ซุโกร)    ป้อมขุนพรม นายแอน  ฮิมมิน และนายสุชาติ (อุมาร) มะหะหมัดซอและฮ์ ตลอดจนบรรดาสัปปุรุษที่ได้ร่วมมือ ต่อมาผู้ใหญ่สันติ (ฮัจยีฮาซัน) สนนุกิจ ได้เรียนเชิญอาจารย์รังสฤษฏ์  เชาวนศิริ ซึ่งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มาทำพิธีจดทะเบียนมัสยิด แต่การจดทะเบียนในครั้งนั้นยังไม่เรียบร้อยจึงได้ดำเนินการจดทะเบียนในรูปมูลนิธิก่อน

ต่อมาภายหลังได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นมัสยิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งการอนุญาตให้จดทะเบียนสุสานด้วย และหารือกันเพื่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาเพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสศึกษาวิชาการด้านศาสนา ณ ที่มัสยิดแห่งนี้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ฮัจยีสุไลมาน ฮัจยะห์ฮาวอ และคณาเว ก็ได้อุทิศที่ดินให้อีกจำนวน   3 ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างโรงเรียนประชาบาล (สามัญ) โดยมอบให้ผู้ใหญ่สมัย มีมูซอ และคณะไปติดต่อกับทางศึกษาธิการอำเภอหนองจอก (ชื่อเรียกในสมัยนั้น) ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำชี้แจงทางฝ่ายการศึกษาธิการอำเภอ ว่าอันที่จริงการจะยกที่ดินให้เพื่อทำการปลูกสร้างโรงเรียนประชาบาลนั้นต้องใช้ที่ดินถึง 6  ไร่ จึงจะได้รับการอนุมัติจากทางราชการ และอุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนนั้นต้องจัดการมาเอง

จึงได้มีการปรึกษาหารือกันจนในที่สุดก็ได้มีการลงมติให้ดำเนินการไปตามคำชี้แจงของทางศึกษาธิการ โดยฮัจยีสุไลมาน ฮัจยะห์ฮาวอ และคณาเว ได้อุทิศที่ดินเพิ่มเติมให้อีก 3  ไร่ รวมเป็น     6  ไร่ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ทางราชการจึงอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาลตามความประสงค์ของผู้อุทิศ โดยการใช้อาคารโรงเรียนสอนศาสนาของมัสยิด เป็นที่เรียนไปก่อนชั่วคราว โดยมีครูกอเซ็ม มะหะหมัดศอและฮ์ เป็นผู้ทำการสอนคนแรก

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ก็ได้รับใบอนุญาตทะเบียนมัสยิดเลขที่ 102 ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณฮัจยีอารีฟีน ประเสริฐกรรณ์ เป็นอย่างสูงที่ได้ช่วยดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในขณะนั้นฮัจยีอารีฟีน ประเสริฐกรรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงนับว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีพระคุณกับพวกเราชาวมัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย

  

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีจ้อย   และคณาเว

พ.ศ     2504

2. นายฮารุน        สนนุกิจ

พ.ศ.     2522 – 9 สิงหาคม 2551

3. นายศิริศักดิ์     สนนุกิจ

พ.ศ.     2554 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายสมหมาย    ภูมิสุข

พ.ศ.    2504

2. นายมานัดร    ป้อมขุนพรม

พ.ศ.    2532 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายวิชัย        อั๊บบั๊ส

พ.ศ.    2504

2. นาอำไพ        อับบัส

พ.ศ.    2537 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายวีรเดช  มีมูซอ

7. นายวิรัตน์  นุชอร่ามเนตร

2. นายเสริมศักดิ์  สนนุกิจ

8. นายปรีชา  มะหะหมัดซอและ

3. นายสวัสดิ์  มีมูซอ

9. นายศักสิทธิ์  อับบัส

4. นายสมชัย  มีมูซอ

10. นายอนันต์  อับบัส

5. นายสมหมาย  ผู้มีสุข

11. นายสามารถ  มีมูซอ

6. นายสมัย  ป้อมขุนพรม

12. นายปรีดา  มะหะมุด

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายสมชัย      มีมูซอ

7. นายเสริมศักดิ์     สนนุกิจ

2. นายสมัย        ป้อมขุนพรม

8. นายศักดิ์สิทธิ์      อับบัส

3. นายสมหมาย     ผู้มีสุข

9. นายวิรัตน์         นุชอร่ามเนตร

4. นายสุรพล     มีมูซอ

10. นายปรีชา      มะหะหมัดซอและ

5. นายสวัสดิ์      มีมูซอ

11. นายอนันต์      อับบัส

6. นายสามารถ      มีมูซอ


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายประเสริฐ    ซันซาและห์

7. นายสมนึก      ฮะมณี

2. นายสมหมาย     ผู้มีสุข

8. นายสม      สนนุกิจ

3. นายวินัย       มะหะหมัดซอและห์

9. นายซัน       ยีมิน

4. นายสุวิทย์       หมัดสอิ๊ด

10. นายสุรพล     มีมูซอ

5. นายสมชัย      มีมูซอ

11. นายสวัสดิ์      มีมูซอ

6. นายสมัย        ป้อมขุนพรม

12. นายสมรรถ     สนนุกิจ

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย  (คลองสิบเอ็ด)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 363 ครอบครัว  จำนวน 1,191 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 573 คน
 - เพศหญิง 618 คน
 - รวม 1,191 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 66 คน
 - เพศหญิง 73 คน
 - รวม 139 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 507 คน
 - เพศหญิง 545 คน
 - รวม 1,052 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 414 คน
 - เพศหญิง 424 คน
 - รวม 838 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 93 คน
 - เพศหญิง 121 คน
 - รวม 214 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย  (คลองสิบเอ็ด)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 089-492-9252
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย  (คลองสิบเอ็ด)

แผนที่ มัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย  (คลองสิบเอ็ด)

Scroll To Top