วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 08:15 น.

มัสยิดอันนูร  (ร่มเกล้า)

มัสยิดอันนูร  (ร่มเกล้า)

ทะเบียนเลขที่ 153 วันที่จดทะเบียน 5 มกราคม 2548
บ้านเลขที่ 204/81 หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น
เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอันนูร  (ร่มเกล้า)


มัสยิดอันนูร

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 204/81 หมู่ 5 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

เลขหมายทะเบียน

153

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

5 กรกฎาคม 2548

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายอาหมัด อาบีดิน

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายสมพร อาบีดิน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายวินัย อาบีดิน

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

       

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายอำพร นะมิ

พ.ศ.  26 ก.พ. 2548 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายนิรัญ จ้อยรุ่ง

พ.ศ.   26 ก.พ. 2548 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายจำนงค์ วันทิม

พ.ศ.   26 ก.พ. 2548 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายสมปอง  หมุดหวัง

7. นายปัญญา  บินยีซัน

2. นายศราวุฒิ  ดรมาน

8. นายสมาแอล  แปลกทิ้ง

3. นายวิสูตร  พันธานนท์

9. นายต่วน  มานะ

4. นายซำซู  อิสมาแอล

10. นายยาซีน  แป๊ะจิ๊

5. นายกิติพัฒน์  ประเสริฐบุญเจริญ

11. นายบรรพต  เขียวพลอย

6. นายสุวรรณดี  อะรอ

12. นายจิรัตน์  สีปานนาค

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายสุวรรณชัย ละเต็บซัน

7. นายซำซู อิสมาแอล

2. นายปัญญา บินยีซัน

8. นายเสน่ห์ มะหะหมัดซาเล็ม

3. นายวีระศักดิ์ หมัดสะและ

9. นายจิรัตน์ สีปานนาค

4. นายยาซีน แป๊ะจิ๊

10. นายต่วน มานะ

5. นายสมประสงค์ ผดุงตระกูล

11. นายสุภาพ ยอมิน

6. นายอำนวย พลีนุช

12. นายยุพ นานา

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอันนูร  (ร่มเกล้า)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 49 ครอบครัว  จำนวน 273 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 128 คน
 - เพศหญิง 145 คน
 - รวม 273 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 3 คน
 - เพศหญิง 7 คน
 - รวม 10 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 125 คน
 - เพศหญิง 138 คน
 - รวม 263 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 98 คน
 - เพศหญิง 113 คน
 - รวม 211 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 27 คน
 - เพศหญิง 25 คน
 - รวม 52 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอันนูร  (ร่มเกล้า)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 084-644-0716
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอันนูร  (ร่มเกล้า)

แผนที่ มัสยิดอันนูร  (ร่มเกล้า)

Scroll To Top