วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:19 น.

มัสยิดนูรุ้ลยากีน  (จอมทอง)

มัสยิดนูรุ้ลยากีน  (จอมทอง)

ทะเบียนเลขที่ ธ.20 วันที่จดทะเบียน 14 พฤษภาคม 2516
บ้านเลขที่ 41/19 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สุขสวัสดิ์ 14
ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง จอมทอง
เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10150 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุ้ลยากีน  (จอมทอง)


มัสยิดนูรุ้ลยากีน(จอมทอง)

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  41/19  หมู่ 5  ซอยสุขสวัสดิ์  14  ถนนสุขสวัสดิ์   แขวงจอมทอง  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  10510

เลขหมายทะเบียน

20

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

14  พฤษภาคม  2516

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายฮัจยีหมัด         หวังเกษม

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายวิเชียร             วงษ์ข่าง

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสมหวัง           มามากทรัพย์

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายฮัจยีหมัด          หวังเกษม

พ.ศ.     2516

2.นายธานินทร์          ล้ำประเสริฐ

พ.ศ.     2529  -  10 ส.ค.2548

3.นายอุมัด                 เชื้อผู้ดี

พ.ศ.     2549  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายวิเชียร              วงษ์ช่าง

พ.ศ.    2516

2.นายอุมัด                 เชื้อผู้ดี

พ.ศ.    2529  -  24 ม.ค.2549

3.นายยะฟัด              หวังเกษม

พ.ศ.    2549  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสมหวัง            มามากทรัพย์

พ.ศ.    2516

2. นายยะฟัด               หวังเกษม

พ.ศ .   2540   -  24 ม.ค.2549

3. นายฮารูน                หวังเกษม

พ.ศ.    2549   -  ปัจจุบัน

4.

พ.ศ.

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายสมปอง  มะหัสเล็ก

7. นายอุสมาน  เชื้อผู้ดี

2. นายแสงอรุณ  หวังเกษม

8. นายชัยวัฒน์  เชื้อผู้ดี

3. นายหมัด  คนตรง

9. นายดำรงค์ศักดิ์  หวังเกษม

4. นายนพดล  เกียรติเสรีธรรม

10. นายอดิศักดิ์  หมัดป้องตัว

5. นายรังสรรค์  นาทอง

11. นางมาเรียม  บุญมาเลิศ

6. นายอาคม  ยีมะลี

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1.นายวิเชียร             คนตรง

7.นายอุสมาน              เชื้อผู้ดี

2.นายต๊อฟฟา          ฮับสมบูรณ์

8.นายสมาฮิน              แดงชาติ

3.นายสุเทพ             ล้ำประเสริฐ

9.นายหมัด                  คนตรง

4.นายแสงอรุณ        หวังเกษม

10.นายอาคม               ยีมะลี

5.นายนพดล            เกียรติเสรีธรรม

11.นายไพศาล            บูรณะศิล

6.นายชัยวัฒน์          เชื้อผู้ดี

12.นางมาเรียม           บุญมาเลิศ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายหมัด               คนตรง

7.นายตอฮา                   หนูมา

2. นายต๊อฟฟา          ฮับสมบูรณ์

8.นายสัญญา                และซัน

3. นายสมศักดิ์          น้อยปลา

9.นายสมศักดิ์              สมานจิตต์

4.นายประเสริฐ        กระจ่างพัฒน์

10.นายนพดล              เกียรติเสรีธรรม

5.นายไพศาล            บูรณะศิล

11.นางมาเรียม            บุญเลิศ

6.นายอุสมาน           เชื้อผู้ดี

12.นายวิเชียร              คนตรง

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุ้ลยากีน  (จอมทอง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 96 ครอบครัว  จำนวน 592 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 278 คน
 - เพศหญิง 314 คน
 - รวม 592 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 34 คน
 - เพศหญิง 33 คน
 - รวม 67 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 244 คน
 - เพศหญิง 281 คน
 - รวม 525 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 203 คน
 - เพศหญิง 228 คน
 - รวม 431 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 41 คน
 - เพศหญิง 53 คน
 - รวม 94 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลยากีน  (จอมทอง)


โทรศัพท์ 02-477-0965
โทรสาร -
มือถือ 089-103-6253
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุ้ลยากีน  (จอมทอง)

แผนที่ มัสยิดนูรุ้ลยากีน  (จอมทอง)

Scroll To Top