วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 07:00 น.

มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์

มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์

ทะเบียนเลขที่ 154 วันที่จดทะเบียน 26 พฤษภาคม 2548
บ้านเลขที่ 778/30 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ประชาอุทิศ 62
ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ
เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10140 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6
  • งานสานสัมพันธ์สู่นูรุ้ลฮิดายะห์ 65 19-20 กุมภาพันธ์ 2565

    งานสานสัมพันธ์สู่นูรุ้ลฮิดายะห์ 65 19-20 กุมภาพันธ์ 2565

               งานสานสัมพันธ์สู่นูรุ้ลฮิดายะห์ 65 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารคลุมหน้ามุขมัสยิด ห้องอาบน้ำมะยัต และห้องอาบน้ำละหมาดวันเสาร์ที่ ๑๙ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ณ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ ๗๗๘/๒ หมู่๑ ประชาอุทิศ ๖๒ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โทร.๐๖๒-๓๓๖-๐๙๐๙ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนได้ที่ บัญชี ธนาคารอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สาขาทุ่งครุ เลขที่บัญชี ๐๐๒-๑-๐๖๗๙๔-๕ ชื่อบัญชี มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์   ... อ่านต่อเพิ่มเติม »

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์


มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 778/30 หมู่ 1 ซอยประชาอุทิศ 62 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เลขหมายทะเบียน

154

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

28 มีนาคม 2548

ผู้ขอจดทะเบียน

1. นายอรุณ  มูนิคม

คอเต็บ

 

ประวัติความเป็นมา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายนาฟี  สาลิกาขำ

2.อาจารย์มูรีด มูฮำหมัด

2548 - 2563

2564 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายอรุณ  มูนิคม

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายนวย  มิสยาม

ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายวิชัย  อำไพล้ำเลิศ

5. นายบัญชา  อู่งามสิน

2. นายอับบัส  วงศ์รัตนเสรี

6. นายเติมพงศ์  พิเชษฐนาวิน

3. นายวีระพล  ยุภิญโญ

7. นางสุชิลา  วงค์ส่ายถนอม

4. นายวิเชียร  บารักษ์

8. นางสาวลินดา  พิเชษฐนาวิน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายมาน  จิ๊กูล

7. นายปริญญา  บุญรอด

2. นายฮิม  มาลิวัน

8. นายชัยศักดิ์  พรหมยงค์

3. นายดำรง  จิ๊กูล

9. นายปฏิภาณ  พลีบัตร

4. นายวีระพล  ยูภิญโญ

10. นางสุชาดา  ยามันสะบีดีน

5. นายอะห์หมัด  มูลสอาด

11. นายประสพ  แสงสว่าง

6. นายอารีฟีน  มัดตอฮา

12. นายสมาน  ชนะไพรินทร์

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 107 ครอบครัว  จำนวน 316 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 157 คน
 - เพศหญิง 159 คน
 - รวม 316 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 15 คน
 - เพศหญิง 11 คน
 - รวม 26 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 142 คน
 - เพศหญิง 148 คน
 - รวม 290 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 113 คน
 - เพศหญิง 116 คน
 - รวม 229 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 29 คน
 - เพศหญิง 32 คน
 - รวม 61 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์


โทรศัพท์ 0623360909
โทรสาร -
มือถือ 0623360909
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์

แผนที่ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์

Scroll To Top