วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:22 น.

มัสยิดนูรุ้ลฮีดาย่าติ้ลอิสลาม  (ท่าเรือคลองเตย)

มัสยิดนูรุ้ลฮีดาย่าติ้ลอิสลาม  (ท่าเรือคลองเตย)

ทะเบียนเลขที่ - วันที่จดทะเบียน -
บ้านเลขที่ 135/144 หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย อาคารแฟลต 9 ชั้น 2
ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย
เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110 เขตรับผิดชอบ มัสยิดที่ไม่ได้จดทะเบียน


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุ้ลฮีดาย่าติ้ลอิสลาม  (ท่าเรือคลองเตย)- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุ้ลฮีดาย่าติ้ลอิสลาม  (ท่าเรือคลองเตย)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด - ครอบครัว  จำนวน - คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลฮีดาย่าติ้ลอิสลาม  (ท่าเรือคลองเตย)


โทรศัพท์ 02-671-4785
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุ้ลฮีดาย่าติ้ลอิสลาม  (ท่าเรือคลองเตย)

แผนที่ มัสยิดนูรุ้ลฮีดาย่าติ้ลอิสลาม  (ท่าเรือคลองเตย)

Scroll To Top