วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 21:02 น.

มัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์  (ลำแขก)

มัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์  (ลำแขก)

ทะเบียนเลขที่ 97 วันที่จดทะเบียน 4 มีนาคม 2502
บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
ถนน สุวินทวงศ์ แขวง ลำผักชี
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์  (ลำแขก)


มัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  97   หมู่ 8    ถนนสุวินทวงศ์   แขวงลำผักชี   เขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร   10530

เลขหมายทะเบียน

97

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

04   มีนาคม   2502

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายเลาะ     สุขดี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหวังลี   เจริญสง่า

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายหวัง      ยอมิน

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

   ประวัติมัสยิด ดารุ้นนาซีฮะห์สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา หลังคาสังกะสีชั้นล่างสูง ต่อมาได้ทำชั้นล่างให้เป็นโรงเรียนสอนสามัญ และได้ย้ายออกไปสร้างใหม่อยู่ด้านนอกติดถนนสุวินทวงศ์ โดยแชทุ่ง เสาธงใหญ่ เป็นผู้อุทิศที่ดินให้สร้างโรงเรียนสุเหร่าลำแขก

          เมื่ออาคารมัสยิดทรุดโทรมจึงก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีต โดยอาจารย์ต่วน   สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรี เป็นผู้วางศิลารากฐานร่วมกับชาวลำแขกในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2505 ซึ่งรองรับผู้มาละหมาดได้ครั้งละ 1,000 คน

          ตระกูลเก่าแก่ดั่งเดิมของมู่เก่มลำแขกที่สืบได้คือ ตระกูลโต๊ะกู,เสาธงใหญ่,วังสตัง,เจริญผล,บาระเฮม,นักบาลี,พันผึ้ง และบุคคลในตระกูลดั่งเดิม

โฉนดเลขที่ 3894 เนื้อที่ 3  ไร่ 40  ตารางวา อัลมัรฮูมแชเฮาะ โต๊ะกู ผู้วากั๊ฟ (อุทิศ) อัลมัรฮูมฮัจยีตอเล็บ ธรรมรัฐ ผู้ให้สัญญา (ผู้โอน)

โฉนดเลขที่ 13890 จำนวนเนื้อที่ 70  ตารางวา อัลมัรฮูมฮัจยีตอเล็บ อัลมัรฮูมะฮ์ฮัจยะห์แมะเหรี่ยม ธรรมรัฐ ผู้วากั๊ฟและผู้โอน

โฉนดเลขที่ 23938 จำนวนเนื้อที่ 52  ตารางวา อัลมัรฮูมฮัจยีตอเล็บ อัลมัรฮูมะฮ์อัจยะห์แมะเหรี่ยม ธรรมรัฐ ผู้วากั๊ฟ นางมูนีเราะห์  ศรีสมทรง ผู้โอน

โฉนดเลขที่ 44538 จำนวนเนื้อที่ 2 งาน 50  ตารางวา ฮัจยะห์รอบีเบาะห์ มะประสิทธิ์ ฮัจยีอับดุลเลาะห์ โต๊ะกู และอัลมัรฮูมฮัจยียะห์ยา โต๊ะกู ร่วมซื้อวากั๊ฟจำนวน 2 งาน อัลมัรฮูมฮัจยีตอเล็บ อัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์แมะเหรี่ยม ธรรมรัฐ วากั๊ฟ จำนวน 50  ตารางวา นางมูนีเราะห์  ศรีสมทรง ผู้โอน

โฉนดเลขที่ 61048 จำนวนเนื้อที่ 3  ไร่ 2 งาน 30  ตารางวา

ฮัจยีอิสมาแอน(คุณเล็ก) นานา ซื้อวากั๊ฟจำนวน 1  ไร่ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันซื้อวากั๊ฟจำนวน 1  ไร่ นางมูนีเราะห์  ศรีสมทรง นายอุสมาน  ธรรมรัฐ นางสุใบดะห์  ดาเก็ง และนายมาน๊าฟ  ธรรมรัฐ ร่วมวากั๊ฟอีกจำนวน 1  ไร่ 2 งาน 30  ตารางวา นายอุสมาน(สมศักดิ์) ธรรมรัฐ ผู้โอน

โฉนดเลขที่ 3019 จำนวนเนื้อที่ 12  ไร่ (ชุมชนยังเตริกส์ ม. 8 ลำผักชี) อัลมัรฮูมแชลัง(ยิ้ม) โต๊ะกู และพี่น้องร่วมวากั๊ฟ อัลมัรฮูมะห์โต๊ะเนาะห์ โต๊ะกู ผู้โอน และมัสยิดได้จัดสรรเป็นที่เช่าอยู่อาศัยจำนวน 28 แปลง และเป็นกุโบร์จำนวนหนึ่ง

โฉนดเลขที่ 2920 จำนวนเนื้อที่ 10  ไร่ (ม.6 ลำต้อยติ่ง) อัลมัรฮูมแซะมะดิ บาราเฮม ผู้วากั๊ฟ อัลมัรฮูมอิหม่ามหมัด(เด๊ะ) สุขดี ผู้โอน และมัสยิดจัดสรรเป็นที่เช่าอยู่อาศัยจำนวน 57 แปลง

โฉนดเลขที่ 2568 จำนวน 1  ไร่ 2 งาน 95  ตารางวา ซอยแก้วประดับ (ม.9 ลำผักชี) อัลมัรฮูมะห์มณี แก้วประดับ ผู้วากั๊ฟ นายอรุณ  ปุศเทพ ผู้โอน และมัสยิดจัดสรรเป็นที่เช่าอยู่อาศัยจำนวน 20 แปลง

โฉนดเลขที่ 26016 จำนวนเนื้อที่ 3 งาน (ม.10 ลำผักชี หลังร.ร.ศริวังฯ) อัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์แม๊ะ วังสตัง ผู้วากั๊ฟและผู้โอน และมัสยิดจัดสรรเป็นที่เช่าอยู่จำนวน 10 แปลง

โฉนดเลขที่ 3890 จำนวนเนื้อที่ 3  ไร่ 2 งาน 32  ตารางวา (ติดนาหลวงลำมดตะนอย) อัลมัรฮูมแชมัด (สงวน) โต๊ะกู ผู้วากั๊ฟ ฮัจยีมุสตอฟา โต๊ะกู ผู้โอน

 


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายเลาะ   สุขดี

พ.ศ.2502 - พ.ศ.2539

2. นายบุญมา   มูซอ

พ.ศ.2539 - 17 พค. 2550

3. นายสุดุ๊ด   อุหมัดละ

พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน


ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหวังลี    เจริญสง่า

พ.ศ.2502 - พ.ศ.2539

2. นายตอฟา   โต๊ะกู

3. นายสุรชัย   โต๊ะกู

พ.ศ.2539 – พ.ศ.2565

ปัจจุบัน


ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายหวัง    ยอมิน

พ.ศ.2502 - พ.ศ.2535

2. นาจันทร์   ดาเก็ง

พ.ศ.2535 - 10 มิย. 2544

3. นายพีระ   วังสตัง

พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายฟา   มิสกาวัน

7. นายสมาน   อำนวยพร

2. นายสุนทร   หริ่มเพ็ง

8. นายอุดม   เพ็งสะและ

3. นายฮารน   โต๊ะกู

9. นายหวัง   นุตมะหะหมัด

4. นายประสิทธิ์   เจริญผล

10. นายประทวล   เสาธงใหญ่

5. นายกานต์   สุขดี

11. นายเสร็บ   เสาธงใหญ่

6. นายประเสริฐ   เสาธงใหญ่

12. นายวินัย   โซ๊ะเฮง


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1. นายฟา   มิสกาวัน

7. นายปรีดา   โต๊ะกู

2. นายสุดู๊ด   อุหมัดละ

8. นายจรัล   โต๊ะกู

3. นายฮารน   โต๊ะกู

9. นายหวัง   นุตมะหะหมัด

4. นายประสิทธิ์   เจริญผล

10. นายอรุณ   นักบาลี

5. นายประเสริฐ   กองเป็ง

11. นายจรูญ   เจริญสง่า

6. นายประเสริฐ   เสาธงใหญ่

12. นายเสร็บ   เสาธงใหญ่


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2541

1. นายฟา   มิสกาวัน

7. นายประเสริฐ   กองเป็ง

2. นายรน   โต๊ะกู

8. นายวิวัฒน์   สุขดี

3. นายสมหวัง   เขมะบุตร

9. นายประเสริฐ   ยอนิมา

4. นายสถาพร   ยอนิมา 

10. นายซารูยี   เจริญสง่า

5. นายสุดู๊ด   อุหมัดละ

11. นายประสิทธิ์   เจริญผล

6. นายประเสริฐ   เสาธงใหญ่

12. นายอุดม   เพ็งสะและ

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์  (ลำแขก)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 744 ครอบครัว  จำนวน 3,646 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,805 คน
 - เพศหญิง 1,841 คน
 - รวม 3,646 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 228 คน
 - เพศหญิง 224 คน
 - รวม 452 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,577 คน
 - เพศหญิง 1,617 คน
 - รวม 3,194 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 1,320 คน
 - เพศหญิง 1,314 คน
 - รวม 2,634 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 257 คน
 - เพศหญิง 303 คน
 - รวม 560 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์  (ลำแขก)


โทรศัพท์ 02-988-4626
โทรสาร -
มือถือ 081-578-9334
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์  (ลำแขก)

แผนที่ มัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์  (ลำแขก)

Scroll To Top