วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 06:33 น.

มัสยิดอุมัรอิบนุ้ลค๊อฏฏ๊อบ

มัสยิดอุมัรอิบนุ้ลค๊อฏฏ๊อบ

ทะเบียนเลขที่ 160 วันที่จดทะเบียน 19 มิถุนายน 2557
บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย อยู่วิทยา 7
ถนน - แขวง กระทุ่มราย
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5
  • วันฮารีรายอ (อีฎิ้ลฟิตริ)

    วันฮารีรายอ (อีฎิ้ลฟิตริ)

                วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นวันฮารีรายอ (อีฎิ้ลฟิตริ) ทางมัสยิดได้ทำการละหมาดอีฎิ้ลฟิตริเวลา 8.00 น. วันนี้เป็นวันดีคืนดีของพี่น้องชาวมุสลิมทุกคนมาร่วมกันละหมาดอีฎิ้ลฟิตริและร่วมกันฟังคุตบะฮฺ  วันนี้เป็นวันออกอีด 2 วันด้วยกัน  บรรยากาศในวันนี้ร่มรื่น สดใส ไม่ร้อนไม่มีแดดเท่าไหร่ มีฝนเล็กน้อย สดชื่นดี ทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มให้แก่กัน หลังจากฟังคุตบะฮฺจบ  ทางมัสยิดก็มีอาหารให้รับประทานแต่ต้องบริการตนเองเพราะกินแบบบุฟเฟ ... อ่านต่อเพิ่มเติม »

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอุมัรอิบนุ้ลค๊อฏฏ๊อบ


มัสยิดอุมัรอิบนุ้ลค๊อฏฏ๊อบ

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 97/1 หมู่ – ซอยอยู่วิทยา 7 ถนน - แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

160

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

19 มิถุนายน 2557

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสมัย สะมะ

ตำแหน่งอิหม่าม

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายสมัย สะมะ

ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายพิเชษฐ   สุดสาคร

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายชาตรี   ปูจัง

ปัจจุบัน

1. นายมะหะหมัด   ปูจัง

7. นายภิรมย์   สมชื่อ

2. นายอาร   เจ๊ะเฮาะ  

8. นายชลอ   ปูจัง

3. นายอนุรักษ์   ตาคาเร็ง

9.นายสมหวัง   นาคนาวา

4. นายซาเร็บ   เดวีเลาะ

10. นายสมนึก   สะอิ๊

5. นายดำรง   ซาลาหมัดเจริญ

11. นายสมชาย   พุ่มเกษมสุขสม

6. นายสมชาย   ซาลาหมัดเจริญ

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอุมัรอิบนุ้ลค๊อฏฏ๊อบ


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 92 ครอบครัว  จำนวน 233 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 120 คน
 - เพศหญิง 113 คน
 - รวม 233 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 8 คน
 - เพศหญิง 9 คน
 - รวม 17 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 112 คน
 - เพศหญิง 104 คน
 - รวม 216 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 94 คน
 - เพศหญิง 83 คน
 - รวม 177 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 18 คน
 - เพศหญิง 21 คน
 - รวม 39 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอุมัรอิบนุ้ลค๊อฏฏ๊อบ


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอุมัรอิบนุ้ลค๊อฏฏ๊อบ

แผนที่ มัสยิดอุมัรอิบนุ้ลค๊อฏฏ๊อบ

Scroll To Top