วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 11:43 น.

มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน  (ทับยาว)

มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน  (ทับยาว)

ทะเบียนเลขที่ 86 วันที่จดทะเบียน 27 มกราคม 2497
บ้านเลขที่ 555/5 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวง ขุมทอง
เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10520 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน  (ทับยาว)


มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 555/5 ซอยทับยาว 4 ถนนทับยาว แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   10520

เลขหมายทะเบียน

86

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

27   มกราคม   2497

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีซัน   มูฮำมัด

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายบ๊ะ        นุดนาบี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายหวัง     มูฮำหมัดฮะซัน

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติมัสยิด

ดารุ้ลมูฮายีรีน (ทับยาว) ได้ก่อตั้งมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2491 โดยอัลมัรฮูมฮัจยีฮาซัน มูฮำหมัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นอิหม่ามประจำมัสยิดในขณะนั้น ได้บริจาคที่ดินจำนวน 5  ไร่ ให้กับมัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน ได้ทำการจดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2497

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีซัน   มูฮำมัด

พ.ศ    2497

2. นายหวังหมัด    พุ่มเพ็ชร

พ.ศ.    2527

3. นายอุดม     นาคนาวา

พ.ศ.    2549 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายบ๊ะ        นุดนาบี

พ.ศ.     2497

2. นายหมัด      พุ่มเพ็ชร

พ.ศ.    เดิม - 2527

3. นายประเสริฐ     พุ่มเพ็ชร

พ.ศ.    2527 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายหวัง     มูฮำหมัดฮะซัน

พ.ศ.    2497

2. นายตอเล็บ     นาคนาวา

พ.ศ.    2523

3. นายสมศักดิ์    แอดำ

พ.ศ.    2530 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายมูเราะห์    กลิ่นสาท

7. นายประดิษฐ์    พึ่งกุศล

2. นายสุพจน์     แสงศรี

8. นายสอูดี้    หริ่มรัชดา

3. นายหวังเด๊ะ   โต๊ะมิ

9. นายชูศักดิ์    เจริญสง่า

4. นายมูซา        หวังใจ

10. นายอามีน    หัสเสม

5. นายประสิทธิ     พุ่มเพ็ชร

11. นายธีรศักดิ์    พุ่มเพ็ชร

6. นายสมศกดิ์      กลมเกลี้ยง

12. นายเอื้อมพร    ขำวิลัย

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายมูเราะห์    กลิ่นสาท

7. นายสอูดี้    หริ่มรัชดา

2. นายสมศักดิ์     แสงศรี

8. นายชูศักดิ์    เจริญสง่า

3. นายหวังเด๊ะ   โต๊ะมิ

9. นายธีรศักดิ์    พุ่มเพ็ชร

4. นายมูซา     หวังใจ

10. นายอามีน    หัสเสม

5. นายประสิทธิ     พุ่มเพ็ชร

11. นายสมศกดิ์      กลมเกลี้ยง

6. นายประดิษฐ์    พึ่งกุศล

12. นายเอื้อมพร    ขำวิลัย

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายมูเราะห์    กลิ่นสาท

7. นายประสิทธิ     พุ่มเพ็ชร

2. นายสมศักดิ์     แสงศรี

8. นายสมศกดิ์      กลมเกลี้ยง

3. นายสมชัย    แสงศรี

9. นายวิทยา      เผือกสีนวล

4. นายเจริญ       พุ่มเพ็ชร

10. นายอุดม        นาคนาวา

5. นายหวังเด๊ะ   โต๊ะมิ

11. นายประดิษฐ์    พึ่งกุศล

6. นายมูซา     หวังใจ

12. นายสวัสดิ์       ขำวิลัย


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน  (ทับยาว)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 206 ครอบครัว  จำนวน 680 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 344 คน
 - เพศหญิง 336 คน
 - รวม 680 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 44 คน
 - เพศหญิง 42 คน
 - รวม 86 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 300 คน
 - เพศหญิง 294 คน
 - รวม 594 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 245 คน
 - เพศหญิง 235 คน
 - รวม 480 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 55 คน
 - เพศหญิง 59 คน
 - รวม 114 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน  (ทับยาว)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 087-995-6810
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน  (ทับยาว)

แผนที่ มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน  (ทับยาว)

Scroll To Top