วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 12:06 น.

มัสยิดสันติชน

มัสยิดสันติชน

ทะเบียนเลขที่ - วันที่จดทะเบียน -
บ้านเลขที่ 439 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ลาดพร้าว 112
ถนน ลาดพร้าว แขวง พลับพลา
เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310 เขตรับผิดชอบ มัสยิดที่ไม่ได้จดทะเบียน


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดสันติชน- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดสันติชน


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด - ครอบครัว  จำนวน - คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดสันติชน


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 085-160-5121
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดสันติชน

แผนที่ มัสยิดสันติชน

Scroll To Top