วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 07:40 น.

มัสยิดสวนพลู

 • มัสยิดสวนพลู

  มัสยิดสวนพลู

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดสวนพลู

  มัสยิดสวนพลู

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

มัสยิดสวนพลู

ทะเบียนเลขที่ ธ.2 วันที่จดทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2491
บ้านเลขที่ 226 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เทอดไท 11
ถนน เทอดไท แขวง บางยี่เรือ
เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดสวนพลู- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดสวนพลู


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 539 ครอบครัว  จำนวน 2,810 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,367 คน
 - เพศหญิง 1,443 คน
 - รวม 2,810 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 104 คน
 - เพศหญิง 121 คน
 - รวม 225 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,263 คน
 - เพศหญิง 1,322 คน
 - รวม 2,585 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 955 คน
 - เพศหญิง 933 คน
 - รวม 1,888 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 308 คน
 - เพศหญิง 389 คน
 - รวม 697 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดสวนพลู


โทรศัพท์ 02-472-7020
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดสวนพลู

แผนที่ มัสยิดสวนพลู

Scroll To Top