วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 07:46 น.

มัสยิดต้นสน

 • มัสยิดต้นสน

  มัสยิดต้นสน

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดต้นสน

  มัสยิดต้นสน

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดต้นสน

  มัสยิดต้นสน

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดต้นสน

  มัสยิดต้นสน

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดต้นสน

  มัสยิดต้นสน

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

มัสยิดต้นสน

ทะเบียนเลขที่ ธ.11 วันที่จดทะเบียน 17 ธันวาคม 2494
บ้านเลขที่ 447 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย อรุณอมรินทร์ตัดใหม่
ถนน - แขวง วัดอรุณ
เขต บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดต้นสน- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดต้นสน


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 460 ครอบครัว  จำนวน 1,344 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 623 คน
 - เพศหญิง 721 คน
 - รวม 1,344 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 53 คน
 - เพศหญิง 68 คน
 - รวม 121 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 570 คน
 - เพศหญิง 653 คน
 - รวม 1,223 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 392 คน
 - เพศหญิง 427 คน
 - รวม 819 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 178 คน
 - เพศหญิง 226 คน
 - รวม 404 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดต้นสน


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 081-173-3786
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดต้นสน

แผนที่ มัสยิดต้นสน

Scroll To Top