วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 05:39 น.

มัสยิดตัรกีย่าตุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

มัสยิดตัรกีย่าตุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

ทะเบียนเลขที่ - วันที่จดทะเบียน -
บ้านเลขที่ 108/96 หมู่ที่ 7
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย โรงหนังสะำพานใหม่
ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์
เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220 เขตรับผิดชอบ มัสยิดที่ไม่ได้จดทะเบียน


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดตัรกีย่าตุ้ลเอี๊ยะห์ซาน- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดตัรกีย่าตุ้ลเอี๊ยะห์ซาน


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 102 ครอบครัว  จำนวน 110 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 55 คน
 - เพศหญิง 55 คน
 - รวม 110 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง 1 คน
 - รวม 1 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 55 คน
 - เพศหญิง 54 คน
 - รวม 109 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 44 คน
 - เพศหญิง 48 คน
 - รวม 92 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 11 คน
 - เพศหญิง 6 คน
 - รวม 17 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดตัรกีย่าตุ้ลเอี๊ยะห์ซาน


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 086-973-0014
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดตัรกีย่าตุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

แผนที่ มัสยิดตัรกีย่าตุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

Scroll To Top