วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 08:11 น.

มัสยิดอัสซายิดีน  (หมอเศรษฐี)

มัสยิดอัสซายิดีน  (หมอเศรษฐี)

ทะเบียนเลขที่ 142 วันที่จดทะเบียน 9 ธันวาคม 2536
บ้านเลขที่ 128/3 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สกุลดี
ถนน - แขวง หนองจอก
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัสซายิดีน  (หมอเศรษฐี)


มัสยิดอัสซายิดีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  128/3 หมู่ 8 ซอยสกุลดี ถนนสกุลดี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

142

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

9 ธันวาคม 2536

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายมานะ สกุลดี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมูฮำหมัด สกุลดี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายมูฮำหมัด มะณีนิล

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายมานะ สกุลดี

พ.ศ.    3 พ.ย. 2536 - 28 ม.ค. 2550

2. นายเศรษฐา สกุลดี

พ.ศ.    17 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายมูฮำหมัด สกุลดี

พ.ศ.    3 พ.ย. 2536 - 28 ม.ค. 2550

2. นายสุรัตน์ มานะ

พ.ศ.    17 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายมูฮำหมัด มะณีนิล

พ.ศ.    3 พ.ย. 2536 - 2538  

2. นายสุขุม โต๊ะสะและห์

พ.ศ.    26 ต.ค. 2542 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายสมหมาย  ประดิษฐสุวรรณ์

7. นายวิวัฒน์  สุวรรณดี

2. นายประวิทย์  บูกา

8. นายสมชาย  มานะ

3. นายชาตรี  สกุลดี

9. พ.อ.อ.ประชา  นีละไพจิตร

4. นายตอฮา  มูฮำหมัด

10. นายมิน  ใจเผื่อแผ่

5. นายโปรดปราน  สกุลดี

11. นายสมบัติ  สกุลดี

6. นายอีระฟาล  มะเด็น

12. นายดุลละ  หะระหนี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1. นายสมหมาย ประดิษฐสุวรรณ์

7. นายโปรดปราน สกุลดี

2. นายชาตรี สกุลดี

8. นายอีระฟาล มะเด็น

3. นายเสรี สกุลดี

9. นายวิวัฒน์ สุวรรณดี

4. นายประวิทย์ บูกา

10. นายสมชาย มานะ

5. นายศุภนิตย์ รุจิระอัมพร

11. พ.อ.อ.ประชา นีละไพจิตร

6. นายตอฮา มูฮำหมัด

12. นายโปรดปราน สกุลดี

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัสซายิดีน  (หมอเศรษฐี)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 48 ครอบครัว  จำนวน 213 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 106 คน
 - เพศหญิง 107 คน
 - รวม 213 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 1 คน
 - เพศหญิง 3 คน
 - รวม 4 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 105 คน
 - เพศหญิง 104 คน
 - รวม 209 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 78 คน
 - เพศหญิง 69 คน
 - รวม 147 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 27 คน
 - เพศหญิง 35 คน
 - รวม 62 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัสซายิดีน  (หมอเศรษฐี)


โทรศัพท์ 02-989-2070
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัสซายิดีน  (หมอเศรษฐี)

แผนที่ มัสยิดอัสซายิดีน  (หมอเศรษฐี)

Scroll To Top