วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:58 น.

มัสยิดอันวาริซซุนนะห์  (คลองเคล็ด)

มัสยิดอันวาริซซุนนะห์  (คลองเคล็ด)

ทะเบียนเลขที่ 41 วันที่จดทะเบียน 4 สิงหาคม 2492
บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สุภาพงษ์ 1 แยก 9
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน
เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอันวาริซซุนนะห์  (คลองเคล็ด)


มัสยิดอันวาริซซุนนะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 41 หมู่ 1 ซอยสุภาพงษ์ 1 (แยก 9) ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขหมายทะเบียน

41

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

04   สิงหาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีอิสมาแอล     อับดุลลา

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหะยีฮำซะห์    อยู่ป็นสุข

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเสงี่ยม    ผ่องโสภา

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีอิสมาแอล     อับดุลลา

พ.ศ     .2492

2. นายสำราญ            มณีโชติ

พ.ศ.     เดิม - 2534

3. นายประเสริฐ       อยู่เป็นสุข

พ.ศ.     2535 –  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหะยีฮำซะห์    อยู่ป็นสุข

พ.ศ.      2492

2. นายประเสริฐ       อยู่เป็นสุข

พ.ศ.      2533 - 2535

3. นายจำรัส            ผ่องโสภา

พ.ศ.      2535 – 1 มิถุนายน 2555

4. นายอินยาส        นาคนาวา

พ.ศ.      2557 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายเสงี่ยม    ผ่องโสภา

พ.ศ.      2492

2. นาอิดรีส     สุขนาวัน

พ.ศ.      2526 - 2545

3. นายสาโรจน์    มาระสกุล

พ.ศ.     2545 -ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายไฟโรส  อยู่เป็นสุข

7. นายประสิทธิ์  จันทร์แก้ว

2. นายพรชัย  แอนดะริส

8. นายอามีน  อยู่เป็นสุข

3. นายชาคริต  ม่วงคำ

9. นายสุเทพ  ผ่องโสภา

4. นายโชคชัย  ธรรมชาติ

10. นายเสรี  สุขนาวัน

5. นายเดชา  ผ่องโสภา

11. นายพิริยะ  ช่างปั้น

6. นายอารีย์  อยู่เป็นสุข

12. นายศักดิ์ชัย  แอนดะริส

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1. นายสุวิทย์     อยู่เป็นสุข

6. นายเดชา        ผ่องโสภา

2. นายสุวิทย์     ยิ่งวัฒนไกร

7. นายสง่า     อยู่เป็นสุข

3. นายนิวัฒน์     วรรณธนาคินทร์

8. นายอนุเทพ     หวังประโยชน์

4. นายโชคชัย     ธรรมชาติ

9. นายรังสรรค์      อยู่เป็นสุข

5. นายสมศักดิ์     ทรงศิริ

10. นายสมพงษ์     ผ่องโสภา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2545

1. นายสมพงษ์     ผ่องโสภา

7. นายสุกีน     อยู่เป็นสุข

2. นายสุรินทร์   อยู่เป็นสุข

8. นายเดชา        ผ่องโสภา

3. นายสิทธิ         สะยอวรรณ์

9. นายสมเดช      ผ่องโสภา

4. นายอนุเทพ     หวังประโยชน์

10 นายสมใจ     ผ่องโสภา

5. นายเอนก     วรรณธนาคินทร์

11. นายมานิตร    สกลวารี

6. นายโชคชัย     ธรรมชาติ

 

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอันวาริซซุนนะห์  (คลองเคล็ด)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 158 ครอบครัว  จำนวน 501 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 248 คน
 - เพศหญิง 253 คน
 - รวม 501 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 41 คน
 - เพศหญิง 36 คน
 - รวม 77 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 207 คน
 - เพศหญิง 217 คน
 - รวม 424 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 157 คน
 - เพศหญิง 172 คน
 - รวม 329 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 50 คน
 - เพศหญิง 45 คน
 - รวม 95 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอันวาริซซุนนะห์  (คลองเคล็ด)


โทรศัพท์ 02-330-8586
โทรสาร -
มือถือ 085-099-8666
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอันวาริซซุนนะห์  (คลองเคล็ด)

แผนที่ มัสยิดอันวาริซซุนนะห์  (คลองเคล็ด)

Scroll To Top