วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 23:33 น.

มัสยิดดารุลกุรอานิลกะรีม

มัสยิดดารุลกุรอานิลกะรีม

ทะเบียนเลขที่ - วันที่จดทะเบียน -
บ้านเลขที่ 306 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ไมตรีจิต 24
ถนน - แขวง สามวาตะวันออก
เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดที่ไม่ได้จดทะเบียน


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุลกุรอานิลกะรีม- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุลกุรอานิลกะรีม


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด - ครอบครัว  จำนวน - คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุลกุรอานิลกะรีม


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 081-804-8663
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุลกุรอานิลกะรีม

แผนที่ มัสยิดดารุลกุรอานิลกะรีม

Scroll To Top