วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:14 น.

มัสยิดอัสสลาม  (คลองกุ่ม)

มัสยิดอัสสลาม  (คลองกุ่ม)

ทะเบียนเลขที่ 56 วันที่จดทะเบียน 11 พฤศจิกายน 2492
บ้านเลขที่ 61/2 หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน อัสสลาม ซอย เสรีไทย 24
ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม
เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3
 • โครงการศูนย์อาหารมัสยิดอัสสลาม

  โครงการศูนย์อาหารมัสยิดอัสสลาม

              โครงการศูนย์อาหารมัสยิดอัสสลาม  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ทางคณะกรรมการมัสยิดอัสสลาม ในนามของท่านอีหม่ามทินกร มีหิรัญ ได้ทำการเปิดศูนย์อาหารของมัสยิดอย่างเป็นทาง โดยศูนย์อาหารนั้นได้จัดสร้างขึ้นบริเวณริมถนนเสรีไทย ระหว่างซ.เสรีไทย22 และ ซ.เสรีไทย20  ศูนย์อาหารได้ออกแบบสวยงาม โล่งโปร่ง โต๊ะ เก้าอี้นั่งสะดวกสบาย พร้อมห้องน้ำ บริการสำหรับทุกท่าน  ถือเป็นโครงการใหญ่อีก1โครงการของคณะกรรมการผู้บริหารกิจการมัสยิด และพี่น้องชาวมัสยิดอ ... อ่านต่อเพิ่มเติม »
 • โครงการจำหน่ายกุรบาน

  โครงการจำหน่ายกุรบาน

 • โครงการจำหน่ายข้าวสารฟิตเราะห์

  โครงการจำหน่ายข้าวสารฟิตเราะห์

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัสสลาม  (คลองกุ่ม)


มัสยิดอัสสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 61/2 หมู่ 4  ซอยเสรีไทย 24  ถนนเสรีไทย   แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

56

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

11   พฤศจิกายน  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายมณิศ     วิทยานนท์

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมุด        วงษ์มะเซาะ

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายฮัมบาลี    วงษ์เดอรีย์

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายมณิศ     วิทยานนท์

พ.ศ     2492

2. นายมนูญ     วิทยานนท์

พ.ศ.     เดิม – 6  พฤษภาคม  2525

3. นายมณิศ      วิทยานนท์

พ.ศ.     2525

4. นายทินกร    มีหิรัญ

พ.ศ.      2551 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายมุด        วงษ์มะเซาะ

พ.ศ.      2492

2. นายหมัดลำมาลี    วงษ์มะเซาะ

พ.ศ.      เดิม – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายฮัมบาลี    วงษ์เดอรีย์

พ.ศ.      2492

2. นาศักดา    แดงวิจิตร

พ.ศ.      2551 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายวีระ    วงษ์เดอรี

7. นายสมชาย     ดาณีสมัน

2. นายประสาน   สันโดษ

8. นายสงวน     วงษ์มะเซาะ

3. นายเล็บ      แจ่มมิน

9. นายสมพร     แดงวิจิตร์

4. นายยุทธการ     กาญจนเสถียร

10. นายประพนธ์    วงษ์มาน

5. นายจรัล    บุญเลาะ

11. นายสมชาย      วงษ์เดอรี

6. นายชาญณรงค์    วิทยานนท์

12. นางสาวศิริพร    แจ่มมิน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายวีระ    วงษ์เดอรี

6. นายประสาน   สันโดษ

2. นายจรัล    บุญเลาะ

7. นายยุทธการ     กาญจนเสถียร

3. นายฟี    แอศิริ

8. นายบุญเลิศ     วงษ์มาน

4. นายเล็บ      แจ่มมิน

9. จ.ท. บำรุง         ดุลยเสนี

5. นายพุฒ     วงษ์มะเซาะ

10 นายกาเซ็ม     บุญเลาะ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2534

1. นายดิน      มีหิรัญ

7. นายอุสมาน      มูหะหมัดตาเฮด

2. นายเลาะ      เจ๊ะสมัน

8. นายเกษม        แดงวิจิตร

3. นายอภิชาติ     สอนเขียว

9. นายโซน          วงษ์มาน

4. นายมานิตย์       แจ่มมินทร์

10. นายจรัล      บุญเลาะ

5. นายการีม       ฮาเซ๊ะ

11. นายมาณพ    วิทยานนท์

6. นายสว่าง    สันโดษ

12. นายทินกร      มีหิรัญ

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัสสลาม  (คลองกุ่ม)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 1,359 ครอบครัว  จำนวน 6,108 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 2,982 คน
 - เพศหญิง 3,126 คน
 - รวม 6,108 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 260 คน
 - เพศหญิง 220 คน
 - รวม 480 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 2,722 คน
 - เพศหญิง 2,906 คน
 - รวม 5,628 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 2,085 คน
 - เพศหญิง 2,172 คน
 - รวม 4,257 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 637 คน
 - เพศหญิง 734 คน
 - รวม 1,371 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัสสลาม  (คลองกุ่ม)


โทรศัพท์ 0872947123
โทรสาร -
มือถือ 0818704579
อีเมล yuttakan_adam@hotmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook ม้สยิดอัสสลาม
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัสสลาม  (คลองกุ่ม)

แผนที่ มัสยิดอัสสลาม  (คลองกุ่ม)

Scroll To Top