วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 07:18 น.

มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน  (บ้านสมเด็จ)

มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน  (บ้านสมเด็จ)

ทะเบียนเลขที่ ธ.3 วันที่จดทะเบียน 16 มีนาคม 2492
บ้านเลขที่ 1134 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย อิสรภาพ 9
ถนน อิสรภาพ แขวง หิรัญรูจี
เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน  (บ้านสมเด็จ)- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน  (บ้านสมเด็จ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 543 ครอบครัว  จำนวน 2,434 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,156 คน
 - เพศหญิง 1,278 คน
 - รวม 2,434 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 41 คน
 - เพศหญิง 22 คน
 - รวม 63 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,115 คน
 - เพศหญิง 1,256 คน
 - รวม 2,371 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 806 คน
 - เพศหญิง 870 คน
 - รวม 1,676 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 309 คน
 - เพศหญิง 386 คน
 - รวม 695 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน  (บ้านสมเด็จ)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 089-5050707
อีเมล manoch707@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน  (บ้านสมเด็จ)

แผนที่ มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน  (บ้านสมเด็จ)

Scroll To Top