วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 07:06 น.

มัสยิดอัตเตาฮีด

มัสยิดอัตเตาฮีด

ทะเบียนเลขที่ 164 วันที่จดทะเบียน 23 ธันวาคม 2559
บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน - แขวง คลองสิบ
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัตเตาฮีด- ไม่มีข้อมูล -

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัตเตาฮีด


วาระการดำรงตำแหน่ง 

  
  
  

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัตเตาฮีด


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 66 ครอบครัว  จำนวน 189 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 102 คน
 - เพศหญิง 87 คน
 - รวม 189 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 21 คน
 - เพศหญิง 10 คน
 - รวม 31 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 81 คน
 - เพศหญิง 77 คน
 - รวม 158 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 60 คน
 - เพศหญิง 60 คน
 - รวม 120 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 21 คน
 - เพศหญิง 17 คน
 - รวม 38 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัตเตาฮีด


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 0877176480
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook https://web.facebook.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%94-100162022675013
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัตเตาฮีด

แผนที่ มัสยิดอัตเตาฮีด

Scroll To Top