วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 06:27 น.

มัสยิดบางหลวง  (กุฎีขาว)

มัสยิดบางหลวง  (กุฎีขาว)

ทะเบียนเลขที่ ธ.1 วันที่จดทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2491
บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย มัสยิดบางหลวง
ถนน เทศบาลสาย 1 แขวง วัดกัลยาณ์
เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดบางหลวง  (กุฎีขาว)- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดบางหลวง  (กุฎีขาว)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 105 ครอบครัว  จำนวน 809 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 397 คน
 - เพศหญิง 412 คน
 - รวม 809 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 3 คน
 - เพศหญิง 2 คน
 - รวม 5 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 394 คน
 - เพศหญิง 410 คน
 - รวม 804 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 240 คน
 - เพศหญิง 246 คน
 - รวม 486 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 154 คน
 - เพศหญิง 164 คน
 - รวม 318 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดบางหลวง  (กุฎีขาว)


โทรศัพท์ 02-466-6159
โทรสาร -
มือถือ 083-050-9863
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดบางหลวง  (กุฎีขาว)

แผนที่ มัสยิดบางหลวง  (กุฎีขาว)

Scroll To Top