วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 23:19 น.

มัสยิดดาริลหะซัน  (สอนสมบูรณ์)

มัสยิดดาริลหะซัน  (สอนสมบูรณ์)

ทะเบียนเลขที่ ธ.15 วันที่จดทะเบียน 14 พฤษภาคม 2497
บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย พุทธบูชา 36
ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด
เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10140 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดาริลหะซัน  (สอนสมบูรณ์)


มัสยิดดาริลหะซัน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  165  ซอยพุทธบูชา  36 แยก 6  ถนนพุทธบูชา  แขวงบางมด   เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร  10140

เลขหมายทะเบียน

15

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

14  พฤษภาคม  2497

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีหะซัน           แสงอรุณ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายชลอ                  ศรีสุวรรณนา

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายประเสริฐ             ปรานี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

           

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายหะยีหะซัน           แสงอรุณ

พ.ศ.     2497

2.นายสะเล็ม                  อุ่นสมบูรณ์

พ.ศ.     2531  -  13 ก.ย.2551

3.นายมนู                        คล้ายจาด

พ.ศ.     2552  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายชลอ                       ศรีสุวรรณนา

พ.ศ.     2497

2.นายมนู                         คล้ายจาก

พ.ศ.     2531  -  14 ธ.ค.2545

3.นายประสาท                อุ่นสมบูรณ์

พ.ศ.     2548  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายประเสริฐ               ปรานี

พ.ศ.     2497

2. นายมาน                       เลาะมะ

พ.ศ.     2536

3. นายชลอ                       ฤทธิ์จุรี

พ.ศ.     2541  -  17 ม.ค.2554

4.นายสนม                       เจริญสุข

พ.ศ.     2554  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายไพริน  แสดงฤทธิ์

7. นายสุเทพ  อุ่นสมบูรณ์

2. นายสุไลมาน  ฤทธิ์จุรี

8. นายประพนธ์  อิบรอฮีม

3. นายจรูญ  เพื่อนชอบ

9. นายสมชาย  อ่ำสะอาด

4. นายสมยง  หวังโซ๊ะ

10. นายทองสุข  ดอนปัญญาไพร

5. นายสลาม  เรืองพานิช

11. นายอำนาจ  เจริญสุข

6. นายสมศักดิ์  ฤทธิ์จุรี

12. นางสุชาดา  แป๊ะสมัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1.นายหวัง                     เอี่ยมสมบัติ

7.นายสุไลมาน         ฤทธิ์จุรี

2.นายจรูญ                     เพื่อนชอบ

8.นายสุเทพ              อุ่นสมบูรณ์

3.นายสนม                     เจริญสุข

9.นายสมศักดิ์           ฤทธิ์จุรี

4.นายยาซีม                    เรืองพานิช

10.นายชลอ              ใบตานี

5.นายสมยง                   หวังโซ๊ะ

11.นายประพนธ์       อิบรอฮีม

6.นายไพริน                  แสดงฤทธิ์

12.นายสุนทร           คล้ายสำอาง

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายอามีน                  ฮาซันบิน

7.นายสนม                เจริญสุข

2. นายไพริน                  แสดงฤทธิ์

8.นายโกมล               ฮาซันมิน

3. นายสุไลมาน             ฤทธิ์จุรี

9.นายชลอ                 ใบตานี

4.นายเกษม                    เลาะมะ

10.นายอุดม               เรืองพานิช

5.นายสุเทพ                    อุ่นสมบูรณ์

11.น.ส.มาริสา           อุ่นสมบูรณ์

6.นายยาซีม                    เรืองพานิช

12.นางอรุณี              เชยสงวน

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดาริลหะซัน  (สอนสมบูรณ์)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 118 ครอบครัว  จำนวน 477 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 235 คน
 - เพศหญิง 242 คน
 - รวม 477 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 31 คน
 - เพศหญิง 27 คน
 - รวม 58 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 204 คน
 - เพศหญิง 215 คน
 - รวม 419 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 169 คน
 - เพศหญิง 161 คน
 - รวม 330 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 35 คน
 - เพศหญิง 54 คน
 - รวม 89 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดาริลหะซัน  (สอนสมบูรณ์)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 085-133-6055
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดาริลหะซัน  (สอนสมบูรณ์)

แผนที่ มัสยิดดาริลหะซัน  (สอนสมบูรณ์)

Scroll To Top