วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 10:50 น.

มัสยิดอัลบะเราะกะฮฺ  (กระทุ่มเสือปลา)

มัสยิดอัลบะเราะกะฮฺ  (กระทุ่มเสือปลา)

ทะเบียนเลขที่ 163 วันที่จดทะเบียน 6 สิงหาคม 2558
บ้านเลขที่ 167/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย อ่อนนุช 65 แยก 2
ถนน อ่อนนุช แขวง ประเวศ
เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลบะเราะกะฮฺ  (กระทุ่มเสือปลา)


มัสยิดอัลบะเราะกะฮฺ

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 167/1  ซอยอ่อนนุช 65 แยก 2 ถนนอ่อนนุช  แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10520

เลขหมายทะเบียน

163

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

6  สิงหาคม 2558

ผู้ขอจดทะเบียน

1.ว่าที่ร้อยตรีศักดา   รอมาลี

-

 

ประวัติความเป็นมา

 

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลบะเราะกะฮฺ  (กระทุ่มเสือปลา)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 35 ครอบครัว  จำนวน 90 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 51 คน
 - เพศหญิง 39 คน
 - รวม 90 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 51 คน
 - เพศหญิง 39 คน
 - รวม 90 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 41 คน
 - เพศหญิง 28 คน
 - รวม 69 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 10 คน
 - เพศหญิง 11 คน
 - รวม 21 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลบะเราะกะฮฺ  (กระทุ่มเสือปลา)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 0818098262
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook https://www.facebook.com/มัสยิดอัลบารอกะห์-กระทุ่มเสือปลา-941151945919510/?epa=SEARCH_BOX
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลบะเราะกะฮฺ  (กระทุ่มเสือปลา)

แผนที่ มัสยิดอัลบะเราะกะฮฺ  (กระทุ่มเสือปลา)

Scroll To Top