วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 09:31 น.

มัสยิดดารุ้ลอิห์ซาน  (สุเหร่าขาว)

มัสยิดดารุ้ลอิห์ซาน  (สุเหร่าขาว)

ทะเบียนเลขที่ - วันที่จดทะเบียน 4 พฤษภาคม 2560
บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย หทัยราษฎร์ 50
ถนน หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันตก
เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ้ลอิห์ซาน  (สุเหร่าขาว)- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ้ลอิห์ซาน  (สุเหร่าขาว)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 48 ครอบครัว  จำนวน 158 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 62 คน
 - เพศหญิง 96 คน
 - รวม 158 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 6 คน
 - เพศหญิง 13 คน
 - รวม 19 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 56 คน
 - เพศหญิง 83 คน
 - รวม 139 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 41 คน
 - เพศหญิง 73 คน
 - รวม 114 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 15 คน
 - เพศหญิง 10 คน
 - รวม 25 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลอิห์ซาน  (สุเหร่าขาว)


โทรศัพท์ 02-931-9304
โทรสาร -
มือถือ 081-866-1620
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ้ลอิห์ซาน  (สุเหร่าขาว)

แผนที่ มัสยิดดารุ้ลอิห์ซาน  (สุเหร่าขาว)

Scroll To Top