วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 08:24 น.

มัสยิดอัลอิศลาห์  (มูซอ)

มัสยิดอัลอิศลาห์  (มูซอ)

ทะเบียนเลขที่ 161 วันที่จดทะเบียน 3 กันยายน 2557
บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย พัฒนาการ 32
ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง
เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลอิศลาห์  (มูซอ)


มัสยิดอัลอิศลาห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 44 ซอยพัฒนาการ 32 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เลขหมายทะเบียน

161

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

03   กันยายน 2557

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายรัฐพล  อาดำ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายเมธา   อามีน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายซาลีฮุดดีน    อาดำ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายรัฐพล      อาดำ

พ.ศ.   27 ส.ค. 58 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายเมธา    อามีน

พ.ศ.   27 ส.ค. 58 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายซอลาฮุดดีน     อาดำ

พ.ศ.   27 ส.ค. 58 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายอับดุลกอเดร    มูซอ

6. นายอานัส      ซอหมัด                       

2. นายสุริยา            มูฮำหมัด

7. นายนาซีร      หมัดเนาะ     

3. นายอนุ               เดชเลย์

8. นายอันซอรี     ศรีวรรณยศ

4. นายฉัตรชัย          บุตรเหล่

9. นายศราวุธ      เจ๊ะเซ็น

5. นายอัลดุลบาซิต    มูซอ

10. นายวิวัฒ      โซ๊ะสลาม

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลอิศลาห์  (มูซอ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 27 ครอบครัว  จำนวน 59 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 40 คน
 - เพศหญิง 19 คน
 - รวม 59 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 1 คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม 1 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 39 คน
 - เพศหญิง 19 คน
 - รวม 58 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 35 คน
 - เพศหญิง 15 คน
 - รวม 50 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 4 คน
 - เพศหญิง 4 คน
 - รวม 8 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลอิศลาห์  (มูซอ)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลอิศลาห์  (มูซอ)

แผนที่ มัสยิดอัลอิศลาห์  (มูซอ)

Scroll To Top