วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 09:56 น.

มัสยิดยามีอุลนาดียะห์  (ลำกระโหลก)

มัสยิดยามีอุลนาดียะห์  (ลำกระโหลก)

ทะเบียนเลขที่ 82 วันที่จดทะเบียน 2 กรกฎาคม 2496
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย รามอินทรา 109
ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน
เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดยามีอุลนาดียะห์  (ลำกระโหลก)


มัสยิดยามีอุลนาดียะห์

 

ที่ตั้ง 

หมู่ 3  ถนนพระยาสุเรนทร์   แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา    กรุงเทพมหานคร   10510

เลขหมายทะเบียน

82

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

2  กรกฎาคม  2496

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสะและ        มูฮำหมัด

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายยา                บำรุง

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายตาเล็บ         สวนปรเสริฐ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

ยามีอุลนาดียะห์ก่อสร้างบนเนื้อที่ 2  ไร่ 75  ตารางวา ซึ่งสัปปุรุษได้เดินทางไปละหมาดยามาอะห์ในวันศุกร์ที่มัสยิดซอลีฮุสลาม (บางชัน) และมัสยิดยามีอะห์ (กีบหมู) ต่อมาสัปปุรุษมีจำนวนมากขึ้นลำบากในการเดินทาง             จึงปรึกษาหารือจะสร้างมัสยิดขึ้น จึงมีผู้อุทิศที่ดิน คือ นายแถ่ง  สุขเขียว ได้อุทิศที่ดิน 2  ไร่ 75  ตารางวา โดยมีอิหม่ามสและห์ มะหะหมัด เป็นผู้นำ โดยสร้างอาคารไม้ลูกกรงทำด้วยขวดหลายชนิด ต่อมาได้ย้ายที่เอาไม้เก่าและต่อเติมให้กว้างและยาว โดยมีนายสและห์ มะหะหมัด อิหม่าม นายยา  บำรุง คอเต็บ นายตาเล็บ  สอนประเสริฐ บิหลั่น

 


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายสะและ        มูฮำหมัด

พ.ศ.    2496

2.นายยะฟัด          มะหะหมัด

พ.ศ.    2540  -  22มิ.ย.2543

3.นายอาบีดีน        แสงศรี 

พ.ศ.    2545  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายยา                บำรุง

พ.ศ.   2496

2.นายรอฟิก          หวังเกษม

พ.ศ.   2526  -  12เม.ษ.2537

3.นายยูซบ            บำรุง

พ.ศ   .2537  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายตาเล็บ        สวนปรเสริฐ

พ.ศ.   2496

2. นายหมัด           ลีเลาะ

พ.ศ.   2550 

3.                          (ว่าง)

ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1.นายซีม                สุขเขียว

7.นายสมพงษ์             บินซัน

2.พ.อ.อ.วรวุฒิ        เหล็งนุ้ย

8.นายอำนวย               เหล็งนุ้ย

3.นายสงวน            พุดชั่ง

9.นายสมศักดิ์              เด่นตี

4.นายอารีฟีน          มะหะหมัด

10.นายฮารน               กองเป็ง

5.นายชะนัน            มินศรี

11.นายการุณ              นิ่มอนงค์

6.นายสง่า                มะหะหมัด

12.นางเยาะ                 สุขเขียว

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1.พ.อ.อ.วรวุฒิ        เหล็งนุ้ย

7.นายวินัย                  ตานีสะนิ

2.นายวิรัช               เหล็งนุ้ย

8.นายธนิต                 สุวรรณประเสริฐ

3.นายนิพนธ์           บำรุง

9.นายอารีฟีน             มะหะหมัด

4.นายซีม                 สุขเขียว

10.นายสมพงษ์          บินซัน

5.นายสง่า                มะหะหมัด

11.นายวิรัช                สุขเขียว

6.นายเสรี                เหล็งนุ้ย

12.นางเยาะ                สุขเขียว

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1.นายสง่า               มะหะหมัด

7.นายจำเริญ              เหล็งนุ้ย

2.นายเสรี               เหล็งนุ้ย

8.นายซีม                   สุขเขียว

3.นายสอาด           อาดำ

9.นายวรวุฒิ               เหล็งนุ้ย

4.นายมูฮำหมัด      รังประเสริฐ

10.นายซา                  เปลี่ยนบำรุง

5.นายฟัด               สุขเขียว

11.นายสมพง             บินซัน

6.นายหมัด             ลีเลาะ

12.นายวิรัช                สุขเขียว

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดยามีอุลนาดียะห์  (ลำกระโหลก)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 442 ครอบครัว  จำนวน 1,228 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 599 คน
 - เพศหญิง 629 คน
 - รวม 1,228 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 87 คน
 - เพศหญิง 92 คน
 - รวม 179 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 512 คน
 - เพศหญิง 537 คน
 - รวม 1,049 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 419 คน
 - เพศหญิง 427 คน
 - รวม 846 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 93 คน
 - เพศหญิง 110 คน
 - รวม 203 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดยามีอุลนาดียะห์  (ลำกระโหลก)


โทรศัพท์ 02-902-6163
โทรสาร -
มือถือ 081-567-1847
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดยามีอุลนาดียะห์  (ลำกระโหลก)

แผนที่ มัสยิดยามีอุลนาดียะห์  (ลำกระโหลก)

Scroll To Top