วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 06:19 น.

มัสยิดเซฟี  (ตึกขาว)

มัสยิดเซฟี  (ตึกขาว)

ทะเบียนเลขที่ ธ.9 วันที่จดทะเบียน 8 กันยายน 2493
บ้านเลขที่ 647/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ช่างนาค
ถนน สมเด็จเจ้าพระยา5 แขวง สมเด็จเจ้าพระยา
เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดเซฟี  (ตึกขาว)


โลโก้มัสยิดลำแขก.gif มัสยิดเซฟี(ตึกขาว)

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  647/1  ซอยช่างนาค  แขวงสมเด็จเจ้าพระยา   เขตคลองสาน   กรุงเทพมหานคร   10600

เลขหมายทะเบียน

ธ.9

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

8   กันยายน   2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายฟัดรูดิน            อหะซันอาลี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมูฮามัดอารี       ฮะซัน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายหะยีอาลี           ไบนรไบ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 มัสยิดเซฟี หรือ มัสยิดตึกขาวย่านคลองสาน ตั้งอยู่ในซอยสมเด็จเจ้าพระยา5ย่านคลองสาน(ซึ่งในอดีตมีทางออกสู่ด้านแม่น้ำเจ้าพระยา)มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยกลุ่มชาวมุสลิมสายดาวุดีโบราห์ ที่เดินทางมาจากเมืองสุหรัต ประเทศอินเดีย ในช่วงต้นรัชสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่4 ชาวมุสลิมกลุ่มนี้เป็นนิกายชีอะห์ ซึ่งเป็นพ่อค้าในบังคับของอังกฤษที่เดินทางเข้ามาค้าขายยังแผ่นดินสยามในช่วงเวลานั้น ชาวไทยมักเรียกชาวมุสลิมกลุ่มนี้ว่า นักกุด่าหรือนักขุด่า ที่เพี้ยนมาจากภาษาเปอร์เชีย แปลว่า เจ้าข?

รายละเอียดอื่นๆ


ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2453

ในปีพ.ศ. 2398 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ราชอาณาจักรสยามได้ทำสนธิสัญญากับสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นอีก 1 ฉบับ เรียกกันโดยทั่วไปว่า สนธิสัญญาบาวริง” โดยมีเซอร์จอห์น เบาว์ริงราชทูต ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียเข้ามาทำสนธิสัญญาซึ่งมีสาระสำคัญคือ การเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศในสยาม มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศโดยการสร้างระบบการนำเข้าและส่งออกใหม่เพิ่มเติม จากสนธิสัญญาเบอร์นี สนธิสัญญาฉบับก่อนหน้าซึ่งได้รับการลงนามระหว่างสยามและสหราชอาณาจักรใน พ.ศ. 2369 สมัย รัชกาลที่ 3

 หลังจากนั้น ได้มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในสยามมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มชาวอินเดียเป็นจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในฐานะกลุ่มพ่อค้าโดยดำเนินการค้าอยู่ในย่านราชวงศ์และทรงวาด และมีนิคมของตนเองอยู่ทางฝั่งตรงข้ามแถบท่าดินแดงและคลองสานซึ่งคนอินเดียเหล่านี้ส่วนใหญ่เข้ามาในฐานะ “Supject หรือ คนในบังคับ” หรือที่คุ้นเคยของคนสยามในนามพวก “สัพเย็ก” โดยส่วนหนึ่งของกลุ่มพ่อค้าชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาในสยามในเวลานั้น เป็นกลุ่มคนที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่รัฐกุจราต ประเทศอินเดีย นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ โดยเรียกพวกตนเองว่า มุอ์มิน ดาวูดีโบห์รา” นิยมทำการค้าผ้าแพรพรรณ ดิ้นเงินดิ้นทอง เพชรพลอย ตลอดจนเครื่องเทศ สมุนไพร เครื่องหอม และน้ำอบ เป็นต้น มักตั้งร้านค้าบริเวนถนนเจริญกรุง พาหุรัด ตลาดมิ่งเมือง และแถบวัดเกาะหรือวัดสัมพันธวงศ์ ต่อมากลุ่มคนเหล่านี้โดยการนำของกากายี ซายาอุดดิน โมฮัมหมัดอาลี ร่วมกับมุลลาฮะซัน อาลี ยีวาใบ และนายห้างวาสีได้ติดต่อขอซื้อที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากเจ้าพระยารัตนบดินทร์ (รอด) เมื่อได้ที่ดินแล้วจึงเริ่มสร้างมัสยิดของพวกตนขึ้น และสามารถเปิดใช้ทำศาสนกิจเมื่อปี พ.ศ. 2453 มัสยิดที่สร้างขึ้นมีชื่อเรียกว่า มัสยิดเซฟี”

 มัสยิดเซฟีมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ลักษณะคล้ายกล่องสี่เหลี่ยม โครงสร้างอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ตั้งอยู่บนฐานรากแผ่ที่ทำจากไม้ซุง ภายในอาคารไม่มีเสากลาง ชั้นล่างปูกระเบื้อง มีห้องกิบละต์ หรือ ประชุมทิศ สำหรับผู้นำนมาซ และบนเพดานห้องประดับโคมไฟรูปถ้วยอักขระกูฟี อันเป็นลักษณะเฉพาะของนิกายดาวูดีโบห์ราที่นี่ไม่มีมิมบัรหรือแท่นธรรมาสน์ แต่มีตะฆัรสำหรับให้อิหม่ามนั่งเทศน์ ส่วนชั้นบนเป็นชั้นสำหรับสตรีทำนมาซ โดยมีระเบียงวนโดยรอบ ประดับกระจกสีและลายฉลุไม้สวยงาม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มัสยิดเซฟีได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี สามารถรักษาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และคุณค่าทางประวัติศาสตร์เอาไว้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังคงบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชาวมุอ์มิน ดาวูดีโบห์รา

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดเซฟี  (ตึกขาว)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 135 ครอบครัว  จำนวน 452 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 208 คน
 - เพศหญิง 244 คน
 - รวม 452 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 2 คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม 2 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 206 คน
 - เพศหญิง 244 คน
 - รวม 450 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 113 คน
 - เพศหญิง 121 คน
 - รวม 234 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 93 คน
 - เพศหญิง 123 คน
 - รวม 216 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเซฟี  (ตึกขาว)


โทรศัพท์
โทรสาร -
มือถือ
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

ข้อมูล สถานที่แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว มัสยิดเซฟี  (ตึกขาว)

รูปภาพ มัสยิดเซฟี  (ตึกขาว)

แผนที่ มัสยิดเซฟี  (ตึกขาว)

Scroll To Top