วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:48 น.

มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)

มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)

ทะเบียนเลขที่ 54 วันที่จดทะเบียน 30 กันยายน 2492
บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน สุเหร่าซีรอ หมู่ 8 สะพานสูง ซอย -
ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง ราษฎรพัฒนา
เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3
  • เลื่อนการจัดงานสานสัมพันธผ์สู่ซอลีฮุ่ลยุซรอ

    เลื่อนการจัดงานสานสัมพันธผ์สู่ซอลีฮุ่ลยุซรอ

               ตามที่คณะกรรมการจัดงานประจำปี เพื่อหารายไดบำรุงกสรผศึกษา ให้กับโรงเรียนสอนศาสนา ซอลีฮุ้ลยุซรอ  ซึ่งเคยจัดเป็นประจำ ในสัปดาห์แรกของเดือน มกราคม แต่ปีนี้ ต้งเลื่อนการจัดงาน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด  เพราะคำสั่งของผู้บริหารกรุงเทพฯ อันเกี่ยวเนื่องเพราะ โรงระบาด ฉะนั้น มติคคณะกรรมการมัสยิด คณะกรรมการจัดงานและผู้ อาวุโสเห็นชอบ ให้เลื่อนการจัดงานออกไป จนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลายจึงเรียนมาเพื่อทราบ ... อ่านต่อเพิ่มเติม »

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)


มัสยิดอัลยุซรอ

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ – หมู่ 8  ถนนราษฎร์พัฒนา   แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

54

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

30   กันยายน  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีซาและห์   ศรีวิเศษ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหะยีหวัง   พวงมณี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายหะยีดาวุด    บินฮัจยีสุไรมาน

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีซาและห์   ศรีวิเศษ

พ.ศ     .2492 - 2526

2. นายหมัดอาดัม    ศรีวิเศษ

พ.ศ.     2526 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหะยีหวัง   พวงมณี

พ.ศ.      2492

2. นายหะยีสุไลมาน    พวงมณี

พ.ศ.     

3. นายหะยีเกษม        พวงมณี

พ.ศ.      เดิม – 28 เมษายน 2536

4. นายซาฟี             กองแก้ว

พ.ศ.     2536 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายหะยีดาวุด       บินฮัจยีสุไรมาน

พ.ศ.      2492

2. นาอับดุลรอมาน   บินหะยีสุไลมาน

พ.ศ.      

3. นายหะยีซาฟีอี      กองแก้ว

พ.ศ.     เดิม

4. นายธนากร         กองแก้ว

พ.ศ       2540 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายทวีศักดิ์  พวงมณี

7. นายวินัย  หวังพิทักษ์

2. นายอดุลย์  เซะวิเศษ

8. นายสมชาย  แสงสรวย

3. นายอนัน  ขำมิน

9. นายอีซา  หวังพิทักษ์

4. นายชาคริต  พวงมณี

10. นายสุฮัย  หวังพิทักษ์

5. นายอาหมัด  บินหะยีสุไรมาน

11. นายสุรินท์  ศรีวิเศษ

6. นายดิเรก  เซะวิเศษ

12. นายมูฮำหมัด  สาสะกุล

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายสมชาย      พวงมณี

7. นายมูเราะห์     วงษ์สะมัน

2. นายอดุลย์       เซะวิเศษ

8. นายสมชาย       แสงสรวย

3. นายมูฮำหมัด     สาสะกุล

9. นายอีซา          หวังพิทักษ์

4. นายชาคริต        พวงมณี

10. นายสุรินทร์     ศรีวิเศษ

5. นายสามารถ       หวังพิทักษ์

11. นายสมศักดิ์      หวังพิทักษ์

6. นายประสิทธิ์        ฮาเซะ

12. นายสมหวัง       ขำมิน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายสมชาย      พวงมณี

7. นายมูเราะห์     วงษ์สะมัน

2. นายอดุลย์       เซะวิเศษ

8. นายสมชาย       แสงสรวย

3. นายมูฮำหมัด     สาสะกุล

9. นายชาญณรงค์    ศรีพิทักษ์

4. นายสะฮัก           พวงมณี

10. นายสาหัส       หวังพิทักษ์

5. นายสามารถ       หวังพิทักษ์

11. นายสุรินทร์     ศรีวิเศษ

6. นายประสิทธิ์        ฮาเซะ

12. นายสมหวัง       ขำมิน

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 1,472 ครอบครัว  จำนวน 5,115 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 2,538 คน
 - เพศหญิง 2,577 คน
 - รวม 5,115 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 88 คน
 - เพศหญิง 91 คน
 - รวม 179 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 2,450 คน
 - เพศหญิง 2,486 คน
 - รวม 4,936 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 1,906 คน
 - เพศหญิง 1,925 คน
 - รวม 3,831 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 544 คน
 - เพศหญิง 561 คน
 - รวม 1,105 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)


โทรศัพท์ 02-171 6129
โทรสาร -
มือถือ 0868934646
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)

แผนที่ มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)

Scroll To Top