วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:31 น.

มัสยิดดารุ่ลมุดตากีน  (เกาะกลาง)

มัสยิดดารุ่ลมุดตากีน  (เกาะกลาง)

ทะเบียนเลขที่ 73 วันที่จดทะเบียน 27 พฤศจิกายน 2493
บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย อ่อนนุช 53
ถนน สุขุมวิท 77 แขวง ประเวศ
เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ่ลมุดตากีน  (เกาะกลาง)


มัสยิดดารุ่ลมุตตากีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 73  หมู่ 6   ซอยอ่อนนุช 53  ถนนอ่อนนุช   แขวงประเวศ    เขตประเวศ   กรุงเทพมหานคร 10250

เลขหมายทะเบียน

73

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

27   พฤศจิกายน   2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีอับดุลเลาะห์      สาลี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมะหะมุด              สาลี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอิสมาแอล            จรกา

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีอับดุลเลาะห์      สาลี

พ.ศ     .2492

2. นายฮัจยีซูโก๊ด         มะแก้ว

พ.ศ.     เดิม

3. นายสมาน             มะแก้ว

พ.ศ.     2539 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายมะหะมุด              สาลี

พ.ศ.      2492

2. นายสมศักดิ์               สาลี

พ.ศ.      เดิม – 6 มกราคม 2554

3. นายจำรูญ                อำนวยพร

พ.ศ.      2554

4. นายณรงค์                มะแก้ว

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอิสมาแอล            จรกา

พ.ศ.      2492 – 23 มิถุนายน 2546

2. นาดุสิต                  หวังเจริญ

พ.ศ.      2547 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายประเสริฐ  สาลี

7. นายสงบ  สะลาม

2. นายประพนธ์  มะแก้ว

8. นายมานพ  สาดและ

3. นายอับดุลเลาะฮ์  นาคนาวา

9. นายสุรชัย  อำนวยพร

4. นายณเรศ  มะแก้ว

10. นายสุรินทร์  เฉลยสุข

5. นายสุรศักดิ์  เฉลยสุข

11. นายระพิณร์  อำนวยพร

6. นายประยูร  พงษ์วิจารย์

12. นายสมัย  มะแก้ว

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายณรงค์         มะแก้ว

7. นายประเสริฐ        ทรงศิริ

2. ด.ต.ทวี             สะลาม

8. นายระพิณร์        อำนวยพร

3. นายยาซีน          จามจุรี

9. นายสมบัติ               บูระฮานีย์

4. นายประเสริฐ      สาลี

10. นายเฉลิมชัย             รอมลี

5. นายประยูร          พงษ์วิจารย์

11. นายอับดุลเลาะห์       นาคนาวา

6. นายชาร์ลี             สาลี

12. นายประเสริฐ          ออมแก้ว

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายสมศักดิ์           พุ่มพวง

7. นายสมบัติ               บูระฮานีย์

2. นายสงบ               สะลาม

8. นายประเสริฐ          ออมแก้ว

3. นายระพิณร์        อำนวยพร

9. นายประเสริฐ       เฉลยสุข

4. นายอับดุลเลาะห์       นาคนาวา

10. นายประยูร          พงษ์วิจารย์

5. นายเฉลิม              รอมลี

11. นายณรงค์         มะแก้ว

6. นายประเสริฐ             สาลี

12. นายวิรัชน์            เด็ดดวง

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ่ลมุดตากีน  (เกาะกลาง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 604 ครอบครัว  จำนวน 2,893 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,376 คน
 - เพศหญิง 1,517 คน
 - รวม 2,893 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 240 คน
 - เพศหญิง 240 คน
 - รวม 480 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,136 คน
 - เพศหญิง 1,277 คน
 - รวม 2,413 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 963 คน
 - เพศหญิง 1,028 คน
 - รวม 1,991 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 173 คน
 - เพศหญิง 249 คน
 - รวม 422 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ่ลมุดตากีน  (เกาะกลาง)


โทรศัพท์ 02-321-6147
โทรสาร -
มือถือ 089-664-3835
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ่ลมุดตากีน  (เกาะกลาง)

แผนที่ มัสยิดดารุ่ลมุดตากีน  (เกาะกลาง)

Scroll To Top