วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:43 น.

มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ทะเบียนเลขที่ - วันที่จดทะเบียน -
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย รามคำแหง 2
ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง
เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดที่ไม่ได้จดทะเบียน


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด - ครอบครัว  จำนวน - คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


โทรศัพท์ 02-314-3962
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

แผนที่ มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Scroll To Top