วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 06:48 น.

มัสยิดสุวรรณภูมิ

มัสยิดสุวรรณภูมิ

ทะเบียนเลขที่ ธ.10 วันที่จดทะเบียน 8 กันยายน 2493
บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เจริญนคร 7
ถนน เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร
เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดสุวรรณภูมิ


โลโก้มัสยิดลำแขก.gifมัสยิดสุวรรณภูมิ

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  62  ซอยเจริญนคร 7  ถนนเจริญนคร   แขวงคลองต้นไทร   เขตคลองสาน   กรุงเทพมหานคร  10600

เลขหมายทะเบียน

ธ.10

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

08 กันยายน  2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายฮะยีซำโซ๊ด          เจนวาริน

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายฮัญยีศักดิ์             หมั่นตระกูล

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเล็ก                       นรินทร

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

            ปี พ.ศ. 2495 พี่น้องมุสลิมจากตำบลต่างๆ ตามอำเภอชั้นนอกได้อพยพมาตั้งภูมิลำเนาอยู่บริเวณเชิงสะพานดาวคะนอง จังหวัดธนบุรี (ในยุคนั้น) ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 พี่น้องมุสลิมเหล่านั้นได้พร้อมใจกันสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจ โดยสร้างเป็นเรือนไม้ชั้นครึ่ง ตั้งอยู่บริเวณเขิงสะพานดาวคะนอง

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.       นายฮะยีซำโซ๊ด          เจนวาริน

พ.ศ.          2493

2.       นายฮัจยีศักดิ์           หมื่นตระกูล

พ.ศ.           2493-2544

3.       นายมนตรี                   สวัสดี

พ.ศ.           2544-ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายฮัญยีศักดิ์                       หมั่นตระกูล

พ.ศ.          2493

2.นายกระแสร์                        พงศ์สมภาร

พ.ศ.        2493-  25  ต. ค. 2529

3.นายกมล                               หม่านตระกูล

พ.ศ.        29  พ. ย.2529-2534

4.นายอนันต์                            วงษ์สวัสดิ์

พ.ศ.        25 พ.ค.2534- ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายเล็ก                                นรินทร

พ.ศ.           2493

2. นายอาคม                            วงษ์สวัสดิ์

พ.ศ.         8  มีนาคม   2523

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554
 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดสุวรรณภูมิ


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 100 ครอบครัว  จำนวน 388 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 185 คน
 - เพศหญิง 203 คน
 - รวม 388 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 13 คน
 - เพศหญิง 14 คน
 - รวม 27 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 172 คน
 - เพศหญิง 189 คน
 - รวม 361 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 126 คน
 - เพศหญิง 119 คน
 - รวม 245 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 46 คน
 - เพศหญิง 70 คน
 - รวม 116 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดสุวรรณภูมิ


โทรศัพท์ 02-861-2797
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดสุวรรณภูมิ

แผนที่ มัสยิดสุวรรณภูมิ

Scroll To Top